JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

Projekti u školi

Projektne aktivnosti u našoj školi

Škola rado podržava projektne aktivnosti koje su u funkciji afirmacije, edukacije, relaksacije i zadovoljenja potreba naših učenika, nastavnika i roditelja:

 • Projektne aktivnosti koje će kroz nabavku opreme i materijala doprinijeti stvaranju ugodnijeg ambijenta za učenike.
 • Projektne aktivnosti koje su upotrebljive za odgojna nastojanja i savremene obrazovne tendencije.
 • Projektne aktivnosti koje promovišu zajedništvo, toleranciju i uzajamno poštovanje
 • Projektne aktivnosti koje promiču humanitarni rad učenika i empatiju za druge
 • Projektne aktivnosti koje doprinose kreativnosti učenika
 • Projektne aktivnosti koje osnažuju roditelje za njihove kompetencije
 • Projektne aktivnosti koje doprinose stručnom usavršavanju nastavnika
 • Projektne aktivnosti koje prate Akcioni plan u prevenciji maloljetničke delinkvencije.

Do sada u našoj su se realizovali sljedeći  projekti:

 • „Razmjena učenika“, je  projekat u okviru kojeg sarađujemo sa partnerskom školom iz  Friedrichshafena. Ova je predivna prilika iskorištena je za promociju bosanske kulture, historije, tradicije i turizma. Uz veliko gostoprimstvo naših učenika i njihovih porodica, gosti su uživali u posjetama: Vijećnici, Baščaršiji, muzeju Ratnog djetinjstva, Tunelu spasa, Travniku, Jajcu, Trebeviću, Žutoj tabiji i mnogobrojnim drugim atrakcijama i sadržajima u našem gradu.Više detalja možete naći na sljedećem linku:

RAZMJENA UČENIKA - NJEMAČKA

 • Razmjena učenika sa OŠ „SV. Kiril i Metodije“ je projekat  koji ima za ideju izgradnju neraskidivog mosta prijateljstva između naših škola, kao i gradova Skoplja i Sarajeva. Više detalja možete naći na sljedećem linku:

RAZMJENA UČENIKA - MAKEDONIJA

 • „Budi inspiracija“ – LINK
 • „VIVA Festival“, je  stalna manifestacija u oblasti kulture, čiji je osnivač i organizator Udruženje VIVA iz Sarajeva, BiH. To je istovremeno domaći i međunarodni takmičarski filmski festival umjetničkih ostvarenja u oblasti dokumentarnog filma rađenog tehnikom filmskog ili video (elektronskog) zapisa. Festival se održava u Sarajevu i u još 11 gradova, jednom godišnje. Viva škola filma su trodnevne filmske radionice za mlade iz BiH.
 • “Škola za 21. vijek” u organizaciji British Council. Više detalja možete naći na sljedećem linku:

ŠKOLA ZA 21. VIJEK

 •  „Razmjena učenika“, je  projekat u okviru kojeg sarađujemo sa partnerskom školom iz  Friedrichshafena. Razmjena se realizuje sa različitim temama, a ove godine tema je bila „Sport povezuje“. Više detalja možete naći na sljedećem linku:

SPORT POVEZUJE

 •  „Povežimo se: brže, bolje i jače!“, nastavak realizacije projekta koji finansijski podržava Ambasada SAD-a u BiH i u okviru kojeg sarađujemo sa O.Š. “Sveti Sava“ iz Lukavice.
 • „Zajedno za inkluzivno i nediskriminatorno obrazovanje romske djece u Kantonu Sarajevo„ – nosilac „Kali Sara – RIC“
 • „Ja to hoću, mogu i znam„ – nosilac Raiffaisen banka
 • „Sačuvajmo od zaborava naše zanate“ – nosilac „BH Telecom“
 • „Povežimo se brže, više i jače„ – nosilac US EMBASSY Sarajevo
 • „Sanacija i opremanje školskog dvorišta“ – nosilac Općina Centar.
Podijeli ovu objavu:

Oglasna tabla

Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com