JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

Napomene za učenike

Dragi naši učenici,

želimo vas podsjetiti da školska kultura i odgojna komponenta idu u pravcu stvaranja ugodnog ambijenta u kojem se poštuju pravila i njeguju istinske vrijednosti kao što su:
pristojno ponašanje, uzajamno poštovanje, pomaganje, međusobno drugarstvo, prijateljstvo i timski rad, nenasilno rješavanje sukoba, pozitivan odnos prema radu, čuvanje školske imovine, primjerena komunikacija, poštovanje odraslih i autoriteta nastavnika.

Nažalost, evidentirani su slučajevi neprimjerenog odnosa pojedinih učenika prema drugarima, nastavnicima i drugim uposlenicima škole. U nekim situacijama su i roditelji koji dolaze na informacije ili po svoju djecu nakon nastave izrazili svoje čuđenje, negodovanje i tražili hitnu intervenciju škole prema učenicima koji su ispoljavali svoju nekulturu, agresivnost ili ugrožavali sigurnost ostalih učenika i posjetitelja škole.

Također, i nastavnici imaju primjedbe na pojedine učenike koji remete radnu atmosferu na času, ignorišu svoje obaveze i ometaju ili uznemiravaju drugu djecu. Poseban problem predstavlja oštećivanje školske imovine i ignorisanje opomena i savjeta od strane dežurnih nastavnika, higijeničarki i domara škole.

Podsjećamo da su u proteklom periodu urađene sanacije i uređenje određenih prostorija u školi i da će i ubuduće naši napori ići u pravcu stvaranja boljih uvjeta za boravak učenika u školi. To svakako podrazumijeva odgovorno ponašanje svih nas prema školskoj imovini.

Kako postoje Pravilnici kojima se regulišu odgojno – disciplinske mjere prema učenicima koji remete red, rad i disciplinu, molimo učenike da koriguju svoj odnos prema nastavnicima i drugim uposlenicima škole, a posebno prema svojim drugarima,
kako ne bi bili sankcionisani u skladu sa Pravilnicima!

Podsjećamo na obavezu poštivanja pravila prilikom ulaska i izlaska u školu, za vrijeme odmora, na nastavi i prilikom posjete kinu, pozorištu ili odlasku na izlete.
S obzirom na to da prozore mogu otvarati samo nastavnici, strogo je zabranjeno naginjanje na prozor tokom pauza, bacanje stvari kroz prozor, gađanje raznim predmetima za vrijeme odmora ili nastave. Ovakvi i slični primjeri neprimjerenog ponašanja će se sankcionisati u skladu s postojećim Pravilnicima.

Istovremeno, svjesni dobrih strana i osobina većine naših učenika, izražavamo ponos i zadovoljstvo zbog učenika koji njeguju drugarstvo, lijepo komuniciraju, imaju korektan odnos prema radu, ostvaruju uspjehe i kroz redovnu nastavu, i kroz takmičenja, i nastupe, i razne projekte.

U očekivanju da možemo računati na vaše potencijale i povjerenje koje imate u naše intervencije, pozivamo vas da i dalje sarađujemo kako bi zajedničkim snagama prevazišli pomenute probleme. U tu svrhu molimo vas da se za sve nedoumice, nezadovoljstva i savjete slobodno obraćate svojim razrednicima, predmetnim nastavnicima u koje imate povjerenje, pedagogici i direktorici škole.

U nadi da ćete ispoštovati naše molbe i savjete i pokazati dobru volju za saradnju, želimo vam sretno odrastanje uz puno uspjeha, ljubavi i zadovoljstva.

I naravno, pokažimo svima da smo najbolji!

Vaša škola.

Podijeli ovu objavu:

Oglasna tabla

Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com