JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

Propisi, uredbe i ostali javni akti

Vlada Kantona Sarajevo na 20. sjednici održanoj 16.05.2019. godine, donijela je
UREDBU O VRSTI I POSTUPKU OBJAVLJIVANJA PROPISA I JAVNOSTI RADA JAVNIH USTANOVA.
Član 7. (Obavezan sadržaj web stranice)
Stavka (3) Svaka web stranica organa javnog sektora obavezno sadrži odjeljak u kojoj će se nalaziti svi propisi i drugi akti propisani Zakonom i ovom uredbom.

31.12.2022.

Obrazac za prijavu korupcije – Link za preuzimanje

DOKUMENTI VAŽNI ZA REALIZACIJU ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA, A U NADLEŽNOSTI SU MOO KS
  • NOVI Pravilnik o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne podrške i stručnog tretmana objavljen 16.05.2024. godine – Link za preuzimanje
  • Pravilnik o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne podrške i stručnog tretmana – Link za preuzimanje,
  • Pravilnik o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštiti učenika Link za preuzimanje
  • Smjernice za postupanje u slučaju nasilja nad djecom u Bosni i HercegoviniLink za preuzimanje
  • Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo – Link za preuzimanje
ZAKONI, KOLEKTIVNI UGOVORI, UREDBE, ODLUKE I  PRAVLNICI MOO KS 

Link za pretraživanje i preuzimanje

14.06.2024.

Zapisnik sa 8. sjednice Školskog odbora

Link za pregled ili preuzimanje

10.05.2024.

Novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

Link za pregled ili preuzimanje

09.05.2024.

Zapisnik sa 7. sjednice Školskog odbora

Link za pregled ili preuzimanje

13.03.2024.

Pravilnik o radu JU OŠ”Musa Ćazim Ćatić”

Link za pregled ili preuzimanje

08.02.2024.

Zapisnik sa 6. sjednice Školskog odbora 

Link za pregled ili preuzimanje

25.01.2024.

Zapisnik sa 5. sjednice Školskog odbora 

Link za pregled ili preuzimanje

29.09.2023.

Interni akt o zaštiti na radu

Link za pregled ili preuzimanje

29.09.2023. 

Zapisnik sa 4. sjednice Školskog odbora 

Link za pregled ili preuzimanje

31.08.2023.

Zapisnik sa 3. sjednice Školskog odbora

Link za pregled ili preuzimanje

20.06.2023.

Zapisnik sa vandredne sjednice Školskog odbora

Link za pregled ili preuzimanje

21.03.2023.

PRAVILNIK O JAVNIM NABAVKAMA ŠKOLE

Link za pregled ili preuzimanje

23.01.2023.

Zapisnik sa 2. sjednice Školskog odbora

Link za pregled ili  preuzimanje

09.12.2022.

PLAN INTEGRITETA

Link za pruzimanje

Odluka o donošenju Plana integriteta

20.10.2022.

PRAVILNIK O RADU

Link za preuzimanje

13.10.2022.

Poslovnik o radu Vijeća roditelja

Link za preuzimanje

29.09.2022.

Zapisnik sa 1. sjednice Školskog odbora 

Link za preuzimanje

22.07.2022.

Pravilnik o radu

Link za preuzimanje

30.05.2022. godine

Odluka o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta škole

Link za preuzimanje

04.04.2022. godine

Pravlinik o radu broj 03-218/22

Link za preuzimanje

18.03.2022. godine

Zapisnik sa konstituirajuće sjednice Školskog odbora

Link za preuzimanje

07.03.2022. godine

Krizni plan  JU OŠ “Musa Ćazim Ćatić” Sarajevo pripravnosti i odgovora na pojavu COVID 19 – izmjena 7

Link za preuzimanje

28.01.2022. godine

Pravilnik o radu broj 03-73-1/22

Link za preuzimanje

29.09.2021. godine

Zapisnik sa XX sjednice Školskog odbora

Link za preuzimanje

21.09.2021. godine

Krizni plan  JU OŠ “Musa Ćazim Ćatić” Sarajevo pripravnosti i odgovora na pojavu COVID 19 – izmjena 6

Link za preuzimanje

03.09.2021. godine

Krizni plan  JU OŠ “Musa Ćazim Ćatić” Sarajevo pripravnosti i odgovora na pojavu COVID 19 – izmjena 5

Link za preuzimanje

29.08.2021. godine

Zapisnik sa XIX sjednice Školskog odbora

Link za preuzimanje

23.08.2021. godine

Izmjene i dopune Pravilnika o radu

Link za preuzimanje

20.05.2021. godine

Zapisnik sa XVIII sjednice Školskog odbora

Link za preuzimanje

30.04.2021. godine

Krizni plan  JU OŠ “Musa Ćazim Ćatić” Sarajevo pripravnosti i odgovora na pojavu COVID 19 – izmjena 4

Link za preuzimanje

23.04.2021. godine

Krizni plan  JU OŠ “Musa Ćazim Ćatić” Sarajevo pripravnosti i odgovora na pojavu COVID 19 – izmjena 3

Link za preuzimanje

13.04.2021. godine

Zapisnik sa XVII sjednice Školskog odbora

Link za preuzimanje

Datum: 16.03.2021.

Krizni plan  JU OŠ “Musa Ćazim Ćatić” Sarajevo pripravnosti i odgovora na pojavu COVID 19 – izmjena 2

Link za preuzimanje

Datum: 15.02.2021.

Krizni plan  JU OŠ “Musa Ćazim Ćatić” Sarajevo pripravnosti i odgovora na pojavu COVID 19 – izmjena 1

Link za preuzimanje

Datum: 29.01.2021.

Zapisnik sa XVI sjednice Školskog odbora

Link za preuzimanje

Datum: 23.12.2020.

Zapisnik sa XV sjednice Školskog odbora

Link za preuzimanje

Datum: 12.11.2020.

Poslovnik o radu Vijeća učenika

Link za preuzimanje

Datum: 06.11.2020.

Pravilnik o radu

Link za preuzimanje

Datum: 01.10.2020.

Zapisnik sa XIV sjednice Školskog odbora

Link za preuzimanje

Datum: 14.09.2020.

Etički kodeks ponašanja u online okruženju

Link za preuzimanje

Datum: 31.08.2020.

Krizni plan  JU OŠ “Musa Ćazim Ćatić” Sarajevo pripravnosti i odgovora na pojavu COVID 19

Link za preuzimanje

Datum: 31.08.2020.

Zapisnik sa XIII sjednice Školskog odbora

Link za preuzimanje

Datum: 29.06.2020.

Zapisnik sa XII sjednice Školskog odbora

Link za preuzimanje

Datum: 02.04.2020.

Odluka o usvajanju Finasijskog plana/budžeta škole za 2020. godinu

Link za preuzimanje

Datum: 02.04.2020.

Odluka o usvajanju Izvještaja o finanasijskom poslovanju škole za 2019. godinu

Link za preuzimanje

Datum: 16.03.2020.

Plan JU OŠ “Musa Ćazim Ćatić” Sarajevo za upravljanje kriznom sitacijom za vrijeme COVID 19 

Link za preuzimanje

Datum: 21.02.2020.

Zapisnik sa sastanka Vijeća roditelja 

Link za preuzimanje

Datum: 14.02.2020.

Dopuna Pravilnika o radu 

Link za preuzimanje

Datum: 31.01.2020.

Dopuna Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

Link za preuzimanje

Datum: 31.01.2020.

Zapisnik sa XI sjednice Školskog odbora

Link za preuzimanje

Datum: 17.12.2019.

Zapisnik sa X sjednice Školskog odbora

Link za preuzimanje

Datum: 02.10.2019.

Zapisnik sa IX sjednice Školskog odbora

Link za preuzimanje

Datum: 28.06.2019.

Zapisnik sa VIII sjednice Školskog odbora

Link za preuzimanje

Datum: 19.06.2019.

Etički kodeks učenika za ekskurziju

Link za preuzimanje

Datum: 19.06.2019.

Akcioni plan za borbu protiv korupcije

Link za preuzimanje

Datum: 18.06.2019.

Kodeks za učenike

Link za preuzimanje

Datum: 18.06.2019.

Kodeks za zaposlenike

Link za preuzimanje

Datum: 17.06.2019.

Indeks inkluzivnosti-razvojni plan 2018-2020.

Link za preuzimanje

Datum: 17.06.2019.

Plan sigurnosti ličnih podataka

Link za preuzimanje

Datum: 14.06.2019.

Poslovnik o radu Vijeća roditelja škole

Link za preuzimanje

Datum: 14.06.2019.

Pravila škole

Link za preuzimanje

Datum: 13.06.2019.

Pravila školske ishrane 

Link za preuzimanje

Datum: 13.06.2019.

Pravilnik o kućnom redu 

Link za preuzimanje

Datum: 11.06.2019.

Pravilnik o radu 

Link za preuzimanje

Datum: 11.06.2019.

Pravilnik o radu biblioteke

Link za preuzimanje

Datum: 07.06.2019.

Pravilnik o zaštiti od požara

Link za preuzimanje

Datum: 07.06.2019.

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

Link za preuzimanje

Datum: 05.06.2019.

Protokol o ponašanju u slučaju nasilja među učenicima u školi

Link za preuzimanje

Datum: 02.06.2019.

PRAVILNIK ZA IZBOR UČENIKA ZA PROJEKAT „RAZMJENA UČENIKA“ I SLIČNE PROJEKTE U ORGANIZACIJI ŠKOLE

Link za preuzimanje

Podijeli ovu objavu:

Oglasna tabla

Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com