JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

Propisi, uredbe i ostali javni akti

Vlada Kantona Sarajevo na 20. sjednici održanoj 16.05.2019. godine, donijela je
UREDBU O VRSTI I POSTUPKU OBJAVLJIVANJA PROPISA I JAVNOSTI RADA JAVNIH USTANOVA.
Član 7. (Obavezan sadržaj web stranice)
Stavka (3) Svaka web stranica organa javnog sektora obavezno sadrži odjeljak u kojoj će se nalaziti svi propisi i drugi akti propisani Zakonom i ovom uredbom.

31.12.2022.

Obrazac za prijavu korupcije – Link za preuzimanje

DOKUMENTI VAŽNI ZA REALIZACIJU ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA, A U NADLEŽNOSTI SU MOO KS
ZAKONI, KOLEKTIVNI UGOVORI, UREDBE, ODLUKE I  PRAVLNICI MOO KS 

Link za pretraživanje i preuzimanje

29.09.2023.

Interni akt o zaštiti na radu

Link za preuzimanje

29.09.2023. 

Zapisnik sa 4. sjednice Školskog odbora 

Link za preuzimanje

31.08.2023.

Zapisnik sa 3. sjednice Školskog odbora u školskoj 2022/2023. godini

Link za preuzimanje

20.06.2023.

Zapisnik sa vandredne sjednice Školskog odbora u školskoj 2022/2023. godini

Link za preuzimanje

21.03.2023.

PRAVILNIK O JAVNIM NABAVKAMA ŠKOLE

Link za preuzimanje

23.01.2023.

Zapisnik sa 2. sjednice Školskog odbora u školskoj 2022/2023. godini

Link za preuzimanje

09.12.2022.

PLAN INTEGRITETA

Link za pruzimanje

Odluka o donošenju Plana integriteta

20.10.2022.

PRAVILNIK O RADU

Link za preuzimanje

13.10.2022.

Poslovnik o radu Vijeća roditelja

Link za preuzimanje

29.09.2022.

Zapisnik sa 1. sjednice Školskog odbora u školskoj 2022/2023. godini

Link za preuzimanje

22.07.2022.

Pravilnik o radu

Link za preuzimanje

30.05.2022. godine

Odluka o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta škole

Link za preuzimanje

04.04.2022. godine

Pravlinik o radu broj 03-218/22

Link za preuzimanje

18.03.2022. godine

Zapisnik sa konstituirajuće sjednice Školskog odbora

Link za preuzimanje

07.03.2022. godine

Krizni plan  JU OŠ “Musa Ćazim Ćatić” Sarajevo pripravnosti i odgovora na pojavu COVID 19 – izmjena 7

Link za preuzimanje

28.01.2022. godine

Pravilnik o radu broj 03-73-1/22

Link za preuzimanje

29.09.2021. godine

Zapisnik sa XX sjednice Školskog odbora

Link za preuzimanje

21.09.2021. godine

Krizni plan  JU OŠ “Musa Ćazim Ćatić” Sarajevo pripravnosti i odgovora na pojavu COVID 19 – izmjena 6

Link za preuzimanje

03.09.2021. godine

Krizni plan  JU OŠ “Musa Ćazim Ćatić” Sarajevo pripravnosti i odgovora na pojavu COVID 19 – izmjena 5

Link za preuzimanje

29.08.2021. godine

Zapisnik sa XIX sjednice Školskog odbora

Link za preuzimanje

23.08.2021. godine

Izmjene i dopune Pravilnika o radu

Link za preuzimanje

20.05.2021. godine

Zapisnik sa XVIII sjednice Školskog odbora

Link za preuzimanje

30.04.2021. godine

Krizni plan  JU OŠ “Musa Ćazim Ćatić” Sarajevo pripravnosti i odgovora na pojavu COVID 19 – izmjena 4

Link za preuzimanje

23.04.2021. godine

Krizni plan  JU OŠ “Musa Ćazim Ćatić” Sarajevo pripravnosti i odgovora na pojavu COVID 19 – izmjena 3

Link za preuzimanje

13.04.2021. godine

Zapisnik sa XVII sjednice Školskog odbora

Link za preuzimanje

Datum: 16.03.2021.

Krizni plan  JU OŠ “Musa Ćazim Ćatić” Sarajevo pripravnosti i odgovora na pojavu COVID 19 – izmjena 2

Link za preuzimanje

Datum: 15.02.2021.

Krizni plan  JU OŠ “Musa Ćazim Ćatić” Sarajevo pripravnosti i odgovora na pojavu COVID 19 – izmjena 1

Link za preuzimanje

Datum: 29.01.2021.

Zapisnik sa XVI sjednice Školskog odbora

Link za preuzimanje

Datum: 23.12.2020.

Zapisnik sa XV sjednice Školskog odbora

Link za preuzimanje

Datum: 12.11.2020.

Poslovnik o radu Vijeća učenika

Link za preuzimanje

Datum: 06.11.2020.

Pravilnik o radu

Link za preuzimanje

Datum: 01.10.2020.

Zapisnik sa XIV sjednice Školskog odbora

Link za preuzimanje

Datum: 14.09.2020.

Etički kodeks ponašanja u online okruženju

Link za preuzimanje

Datum: 31.08.2020.

Krizni plan  JU OŠ “Musa Ćazim Ćatić” Sarajevo pripravnosti i odgovora na pojavu COVID 19

Link za preuzimanje

Datum: 31.08.2020.

Zapisnik sa XIII sjednice Školskog odbora

Link za preuzimanje

Datum: 29.06.2020.

Zapisnik sa XII sjednice Školskog odbora

Link za preuzimanje

Datum: 02.04.2020.

Odluka o usvajanju Finasijskog plana/budžeta škole za 2020. godinu

Link za preuzimanje

Datum: 02.04.2020.

Odluka o usvajanju Izvještaja o finanasijskom poslovanju škole za 2019. godinu

Link za preuzimanje

Datum: 16.03.2020.

Plan JU OŠ “Musa Ćazim Ćatić” Sarajevo za upravljanje kriznom sitacijom za vrijeme COVID 19 

Link za preuzimanje

Datum: 21.02.2020.

Zapisnik sa sastanka Vijeća roditelja 

Link za preuzimanje

Datum: 14.02.2020.

Dopuna Pravilnika o radu 

Link za preuzimanje

Datum: 31.01.2020.

Dopuna Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

Link za preuzimanje

Datum: 31.01.2020.

Zapisnik sa XI sjednice Školskog odbora

Link za preuzimanje

Datum: 17.12.2019.

Zapisnik sa X sjednice Školskog odbora

Link za preuzimanje

Datum: 02.10.2019.

Zapisnik sa IX sjednice Školskog odbora

Link za preuzimanje

Datum: 28.06.2019.

Zapisnik sa VIII sjednice Školskog odbora

Link za preuzimanje

Datum: 19.06.2019.

Etički kodeks učenika za ekskurziju

Link za preuzimanje

Datum: 19.06.2019.

Akcioni plan za borbu protiv korupcije

Link za preuzimanje

Datum: 18.06.2019.

Kodeks za učenike

Link za preuzimanje

Datum: 18.06.2019.

Kodeks za zaposlenike

Link za preuzimanje

Datum: 17.06.2019.

Indeks inkluzivnosti-razvojni plan 2018-2020.

Link za preuzimanje

Datum: 17.06.2019.

Plan sigurnosti ličnih podataka

Link za preuzimanje

Datum: 14.06.2019.

Poslovnik o radu Vijeća roditelja škole

Link za preuzimanje

Datum: 14.06.2019.

Pravila škole

Link za preuzimanje

Datum: 13.06.2019.

Pravila školske ishrane 

Link za preuzimanje

Datum: 13.06.2019.

Pravilnik o kućnom redu 

Link za preuzimanje

Datum: 11.06.2019.

Pravilnik o radu 

Link za preuzimanje

Datum: 11.06.2019.

Pravilnik o radu biblioteke

Link za preuzimanje

Datum: 07.06.2019.

Pravilnik o zaštiti od požara

Link za preuzimanje

Datum: 07.06.2019.

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

Link za preuzimanje

Datum: 05.06.2019.

Protokol o ponašanju u slučaju nasilja među učenicima u školi

Link za preuzimanje

Datum: 02.06.2019.

PRAVILNIK ZA IZBOR UČENIKA ZA PROJEKAT „RAZMJENA UČENIKA“ I SLIČNE PROJEKTE U ORGANIZACIJI ŠKOLE

Link za preuzimanje

Podijeli ovu objavu:

Oglasna tabla

Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com