JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

Rubrika: Edukacije

Digitalni katalog primjera dobrih online praksi

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, u saradnji sa UNICEF-om, objavljuje Digitalni katalog primjera dobrih online praksi u oviru projekta „Stručno usavršavanje i osposobljavanje nastavnika i menadžmenta škola putem...

Snimci webinara i predstavljanja kurikuluma MOO KS

Kako bi što uspješnije odgovorili izazovima u obrazovanju izazvanih epidemiološkom situacijom, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo u saradnji sa UNICEF-om i ove godine je realizovalo ciklus webinara kao...

Predstavljanje dokumenta Kurikuluma KS – Webinari

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, u narednom periodu, organizuje niz webinara u cilju predstavljanja i pojašnjavanja dokumenata Kurikuluma Kantona Sarajevo. Članovi stručnih timova, koji su radili na...

Priručnik – Nastavne prakse za škole 21. vijeka

 Vodič „Nastavne prakse za škole 21. vijeka“ pripremljen je u okviru programa „Škole za 21. vijek“ koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva a provodi organizacija British Council. Sadrži najbolje primjere...

Snimci webinara

Kako bi što uspješnije odgovorili izazovima u obrazovanju izazvanih epidemiološkom situacijom, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo u saradnji sa UNICEF-om realizuje ciklus webinara kao...

Serijal “Domaća zadaća”

S početkom nove školske godine BHT1 nastavlja ciklus emisija Domaća zadaća – TV sati za učenike viših razreda osnovne škole prema kurikulumima i nastavnim programima iz: matematike, fizike, hemije, biologije i...

Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com