JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

Rubrika: Edukacije

Priručnik – Nastavne prakse za škole 21. vijeka

 Vodič „Nastavne prakse za škole 21. vijeka“ pripremljen je u okviru programa „Škole za 21. vijek“ koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva a provodi organizacija British Council. Sadrži najbolje primjere...

Snimci webinara

Kako bi što uspješnije odgovorili izazovima u obrazovanju izazvanih epidemiološkom situacijom, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo u saradnji sa UNICEF-om realizuje ciklus webinara kao...

Serijal “Domaća zadaća”

S početkom nove školske godine BHT1 nastavlja ciklus emisija Domaća zadaća – TV sati za učenike viših razreda osnovne škole prema kurikulumima i nastavnim programima iz: matematike, fizike, hemije, biologije i...

Priručnik za nastavnike i nastavnice

Poučavanje kompetencija za demokratsku kulturu kroz online nastavu “Ovaj priručnik kreiran je u doba kakvo ne poznajemo ni mi, niti naša djeca, u doba kada su ulice i školske zgrade prazne, život ispunjen...

Edukacija za našu online platformu

Vodeći e-learning provider u BiH odlučio je da svoje kapacitete stavi na raspolaganje nastavnicima, roditeljima i đacima s ciljem bržeg i lakšeg usvajanja neophodnih znanja iz web alata kojima se služe i kojima se mogu...

Oglasna tabla

Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com