JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

Predstavljanje dokumenta Kurikuluma KS – Webinari

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, u narednom periodu, organizuje niz webinara u cilju predstavljanja i pojašnjavanja dokumenata Kurikuluma Kantona Sarajevo.

Članovi stručnih timova, koji su radili na izradi dokumenata, će predstaviti elemente kurikuluma kao drugi korak javne rasprave u cilju izrade jasnijih i potpunijih finalnih dokumenata.

Pozivamo sve učesnike odgojno-obrazovnog procesa da prisustvuju webinarima, a da se prije toga upoznaju sa objavljenim materijalima na web stranici Ministarstva za odgoj i obrazovanje – http://kurikulum.ks.gov.ba/ , kako bi imali što kvalitetniju interakciju i diskusiju tokom webinara.

U narednom periodu, sve primjedbe i sugestije na dokument Kurikulum iz prve i druge faze javne rasprave će biti dostupne na platformi – http://kurikulum.ks.gov.ba/, a nakon obrade istih.

Obavijest o pristupu webinaru će biti dostavljena sat vremena prije početka webinara na e-mail učesnika navedenog kao kontakt u prijavnom obrascu.

PLAN I TERMINI REALIZACIJE WEBINARA

Podijeli ovu objavu:

Oglasna tabla

Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com