JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

Dnevni raspored rada škole

Raspored nastave

– Nastava se izvodi u petodnevnoj radnoj sedmici, a subote će se eventualno koristiti za slobodne aktivnosti učenika.
Nastava se odvija u 2 smjene koje se sedmično mijenjaju.

Prva smjena počinje u 08:00 sati

Raspored zvonjenja
1. čas 08:00 – 08:45
2. čas 08:50 – 09:35
VELIKI ODMOR (20 minuta)
3. čas 09:55 – 10:40
4. čas 10:45 – 11:30
5. čas 11:35 – 12:20
6. čas 12:25 – 13:10

Druga smjena počinje u 14:00 sati

Raspored zvonjenja
1. čas 14:00 – 14:45
2. čas 14:50 – 15:35
VELIKI ODMOR (20 minuta)
3. čas 15:55 – 16:40
4. čas 16:45 – 17:30
5. čas 17:35 – 18:20
6. čas 18:25 – 19:10

Učenicima su, također, ponuđena i tri izborna predmeta:
Vjeronauk/a, Društvo/Kultura/Religija i Zdravi životni stilovi.

Svaki učenik bira jedan izborni predmet, koji pohađa tokom nastavne godine.

ZA SVAKU IZMJENU RASPOREDA ČASOVA, RASPOREDA ZVONJENJA I DUŽINE TRAJANJA ČASOVA UČENICI ĆE NA VRIJEME BITI OBAVJEŠTENI PUTEM USMENOG OGLASA, RAZGLASA U ŠKOLI ILI WEB STRANICE ŠKOLE.

Radno vrijeme osoblja

Direktor: 08:00 – 16:00
Sekretar škole: 08:00 – 16:00
Referent za plan i analizu: 08:00 – 16:00
Pedagog škole: po posebnom rasporedu
Bibliotekar: po posebnom rasporedu
Pomoćno-tehničko osoblje radi u smjenama:
I smjena: 06:00 – 14:00
II smjena: 13:00 – 21:00
Domar i ložač rade u smjenama naizmjenično i odvojeno od 06:00 – 22:00
Kuhinja radi od 08:00 – 16:30 sati.

Lokacija škole

Naša škola nalazi se u Sarajevu u ulici Čekaluša 53.
Gravitira na području mjesnih zajednica: Višnjik-Park, Džidžikovac i Koševo (jedan dio), te Ciglane (jedan dio).

Školskom području OŠ “Musa Ćazim Ćatić” pripadaju ulice: Alipašina (desna strana), Maršala Tita (desna strana), Jezero, Danijela Ozme, Kemal-begova, Sutjeska, Hadži-Idrizova, Hasana Kikića, Koševo, Tina Ujevića, Džidžikovac, Mehmed-bega Kapetanovića Ljubušaka, Alekse Šantića, Josipa Vancaša, Rizaha Štetića, Gabelina, Čekaluša, Čekaluša čikma, Hazima Šabanovića, Behaudina Selmanovića, Romana Petrovića, Himzarina, Sumbul Avde, Koševska, Višnjik (lijeva strana), Stjepana Tomića, Patriotske lige i Ciglanska.

Zbog nedostatka adekvatnog prostora škola nema produženi i cjelodnevni boravak za učenike.

Podijeli ovu objavu:

Oglasna tabla

Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com