JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

Uprava i uposlenici škole

ŠKOLSKA 2022/2023.godina

ADMINISTRATIVNO OSOBLJE

Direktorica: mr.sc. Prohić Fatima
Sekretar: Stergar Edita
Pedagogica: Baručija Meliha
Psihologinja: Čakalović Ena
Samostalni referent za plan i analizu: Mulić Emina
Bibliotekarka: Bašić Senada
Asistent u nastavi: Biberović Nejla
Aministrator eDnevnik-a, EMIS-a i platforme Google for Education: Kreho Azra

TEHNIČKO OSOBLJE

Avdić Kadira, Demirović Senija, Burović Mahida, Osmanković Mersiha, Jašarević Indira, Kilić Amela, Hećo Fikret, Titorić Ramiz i Džafić Muhamed

RAZREDNA NASTAVA

Tabak Armina, Čengić Muamera, Brulić Merima (Hodžić Selma), Đumišić Gena, Žunić Belma, Ruhotina Amina, Halilović Refija, Prolić Amela, Vučić Merima, Pašić Amila, Hadrović Džemila, Nasić Edina, Džidić Nerma i Starčević Vildana

PREDMETNA NASTAVA

Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost i Srpski jezik i književnost:
Sadiković Malbina, Džeko Sabina i Bojičić Sanida

Matematika:
Salihbegović Edina, Habul-Nurkić Nermina i Mustafić Amra

Fizika:
Lalatović Lejla i Kupusović Nahida

Njemački jezik:
Smailagić Belma i Tufek Azur

Engleski jezik:
Hadžić Lejla, Škiljević Sonja i Mirvić Maida

Muzička kultura:
Veseli Ajdin (Katica Zijad)

Likovna kultura:
Đulić-Agić Aida i Ivković-Bešić Senka

Tjelesni i zdravstveni odgoj:
Pašić Adi i Kaljanac Sead

Biologija:
Topuz-Agić Zumra

Historija i Geografija:
Numić-Okanović Samira i Kapo Hanifa

Hemija i Kultura življenja:
Terović Lejla

Informatika:
Kreho Azra i Starčević Zlatko

Tehnička kultura:
Ahmetović Nusret, Starčević Zlatko i Pendek Sabina (Handžić Minela)

Osnove tehnike:
Pendek Sabina (Handžić Minela)

Islamska vjeronauka:
Mehmedović Husein i Memčić-Brajanović Amira

Građansko obrazovanje:
Tiro Amela

Društvo/Kultura/Religija:
sve nastavnice razredne nastave i Tiro Amela

Podijeli ovu objavu:

Oglasna tabla

Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com