JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

Uprava i uposlenici škole

ŠKOLSKA 2023/2024.godina

ADMINISTRATIVNO OSOBLJE

Direktorica: mr.sc. Prohić Fatima
Pomoćnik direktorice: Mehmedović Husein
Sekretar: Stergar Edita
Pedagogica: Baručija Meliha
Psihologinja: Čakalović Ena
Samostalni referent za plan i analizu: Mulić Emina
Bibliotekarka: Bašić Senada
Asistenti u nastavi: Biberović Nejla i Brulić Merima
Aministrator eDnevnik-a, EMIS-a i platforme Google for Education: Kreho Azra

TEHNIČKO OSOBLJE

Avdić Kadira, Burović Mahida, Osmanković Mersiha, Jašarević Indira, Kilić Amela, Hećo Fikret, Titorić Ramiz, Džafić Muhamed i Nišić Nermina

RAZREDNA NASTAVA

Pašić Amila, Hadrović Džemila, Nasić Edina,Tabak Armina, Čengić Muamera, Hodžić Selma, Đumišić Gena, Žunić Belma, Ruhotina Amina, Halilović Refija, Prolić Amela, Vučić Merima, Starčević Vildana i Hadžić Dženita

PREDMETNA NASTAVA

Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost i Srpski jezik i književnost:
Sadiković Malbina, Džeko Sabina i Bojičić Sanida

Matematika:
Salihbegović Edina, Habul-Nurkić Nermina i Mustafić Amra

Fizika:
Lalatović Lejla i Kupusović Nahida

Njemački jezik:
Smailagić Belma i Tufek Azur

Engleski jezik:
Hadžić Lejla, Škiljević Sonja i Mirvić Maida

Muzička kultura:
Veseli Ajdin

Likovna kultura:
Đulić-Agić Aida i Ivković-Bešić Senka

Tjelesni i zdravstveni odgoj:
Pašić Adi i Hamzić Semir

Biologija:
Topuz-Agić Zumra

Historija i Geografija:
Numić-Okanović Samira i Kapo Hanifa

Hemija i Kultura življenja:
Terović Lejla

Informatika:
Kreho Azra i Starčević Zlatko

Tehnička kultura:
Ahmetović Nusret, Starčević Zlatko i Handžić Minela

Osnove tehnike:
Handžić Minela

Islamska vjeronauka:
Mehmedović Husein, Ejub Ensar Selimović i Lamija Vatreš-Mehmedić

Građansko obrazovanje:
Tiro Amela

Društvo/Kultura/Religija:
sve nastavnice razredne nastave, Tiro Amela i Kapo Hanifa

KONTAKT s osobljem škole (svi nastavnici razredne nastave, nastavnici predmetne nastave i administrativno osoblje) možete ostvariti koristeći  email u okviru školske platforme Google for Education koji ima oblik: ime.prezime@osmccsa.edu.ba

Npr. Ukoliko imate poteškoća sa platformom za realizaciju online nastave (Google for Education) upit šaljete nastavnici informatike Azri Kreho na email: azra.kreho@osmccsa.edu.ba

Prilikom pisanja emaila važno je da koristite engleski alfabet (umjesto č,ć pišete c, umjesto š pišete s itd).
Podijeli ovu objavu:

Oglasna tabla

Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com