JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

Vannastavne aktivnosti

Školska 2023/2024. godina

Vannastavne aktivnosti su integralni dio odgojno – obrazovne strukture osnovne škole. Obuhvataju različite programske sadržaje koji se odvijaju izvan nastavnih obaveza u organizaciji škole i u njenim prostorijama. U ovim aktivnostima postoje različiti organizacijski oblici odgojno – obrazovnog rada, kojima se žele zadovoljiti stvarne potrebe i interesi učenika, proširiti i produbiti njihova motorička znanja, razvijati humane odnose među učenicima, te zbližavati učenike i nastavnike.

Duga je tradicija vannastavnih aktivnosti u našoj školi, gdje uz brigu za zdravlje učenika u rastu i razvoju, u sudjelovanju u sveukupnosti njihova odgoja i razvijanju potrebe sadržajnog iskorištavanja slobodnog vremena, te poboljšanju kvalitete života. Vannastavne aktivnosti organiziraju se za učenike od prvog do devetog razreda na početku školske godine. Izbor aktivnosti prepušten je svakom učeniku prema njegovom vlastitom interesu, potrebi i mogućnostima. Popis vannastavnih aktivnosti koje djeluju u našoj školi ove školske godine nalazi se u tabli, a termine realizacije i druge informacije možete dobiti kod predmetnog nastavnika u njegovom kabinetu ili putem emaila.

R.b. Vannastavna aktivnost  Voditelj
A KULTURNO-UMJETNIČKA
1. Recitatorska sekcija (III raz.) Maja Đumišić
2. Ritmička sekcija  (I-IV) Edina Nasić
3. Likovna sekcija (III) Belma Žunić
4. Mali hor  (I-IV) Amina Ruhotina
5. Dramska sekcija (I-III) Džemila Hadrović
6. Likovna sekcija (IV) Merima Vučić
7. Dramska sekcija (II) Armina Tabak
8. Folklorna sekcija (II-IX) Refija Halilović
9. Recitatorska sekcija II i IV) Selma Hodžić
10. Literarna sekcija (II) Muamera Čengić
11. Recitatorska sekcija (VII i IX) Malbina Sadiković
12. Moderni ples (IX) Samira N.-Okanović
13. Dramsko-recitatprska (V i VI) Džeko Sabina
14. Dramska sekcija (VI i VIII) Sanida Bojčić
15. Hor i orkestar Zijad Katica
16. Literarna Vildana Starčević
17. Recitatorska Vildana Starčević
18. Recitatorska Dženita Hodžić
B TEHNIČKA I NASTAVNA
1. Matematička sekcija (III) Amila Pašić
2. Matematička sekcija (VII) Nermina H.-Nurkić
3. Matematička sekcija (IX) Nermina H.-Nurkić
4. Mali Matematičari ((II i IV) Amela Prolić
5. Matematička sekcija (VIII) Edina Salihbegović
6. Matematička sekcija (VI) Edina Salihbegović
7. Matematička sekcija (V) Amra Mustafić
8. Mladi robotičari (IV i V) Zlatko Starčević
9. Informatička sekcija Azra Kreho
10. Fizika Lejla Muhović
11. Robotika I Nusret Ahmetović
12. Robotika II Nusret Ahmetović
13. Saobraćajna Dženita Hodžić
C SPORTSKA
1. Odbojkaška sekcija (dječaci) Sead Kaljanac
2. Odbojkaška sekcija (djevojčice) Sead Kaljanac
3. Košarkaška sekcija (dječaci) Adi Pašić
4. Košarkaška sekcija (djevoj.) Adi Pašić
D OSTALE
1. English club  (VIII) Maida Mirvić
2. Njemački jezik Belma Smailagić
3. Geografska sekcija (VIII)i IX) Hanifa Kapo
4. Hemija (IX) Lejla Terović
5. Narodne rukotvorine (V) Lejla Terović
6. Historijska  (VII-VIII-IX) Samira N.-Okanović
7. Engleski jezik Sonja Škiljević Šogolj
8. Islamska vjeronauka Ejub Ensar Selimović
9. Crveni križ Lejla Hadžić
10. Upozoravanje na opasnost od mina Lejla Hadžić
11. Civitas Amela Tiro

Podijeli ovu objavu:

Oglasna tabla

Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com