JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

Javne nabavke

Odlukom Vlade Kantona Sarajevo o Bazi podataka o javnim nabavkama (Službene novine Kantona Sarajevo broj 49/16) ustanovljena je obaveza vođenja Baze podataka o javnim nabavkama u organima uprave i službama, za javne institucije na nivou Kantona Sarajevo, koje se finansiraju iz Budžeta Kantona Sarajevo, institucije nad čijim radom ministarstva vrše nadzor, javna preduzeća, javne ustanove, fondovi i zavodi čiji je osnivač Kanton Sarajevo, koji su dužni primjenjivati odredbe Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

NOVOSTI!

  • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u slučaju odabira ormara od 11.12.2023. godine – LINK
  • Pretraga od 01.01.2021. godine:

Podijeli ovu objavu:

Oglasna tabla

Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com