JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

Pristup platformi – Google for education

Poštovani roditelji, dragi učenici,

početak realizacije online nastave je iza nas. Uspješno ste započeli sa pridruživanjem na našu platformu za online nastavu i već ste se navikli na ovakav način rada.

Mi smo jako zadovoljni rezultatima dosadašnjeg rada. Vrlo uspješno smo komunicirali sa učenicima u okviru virtuelnih učionica, ali i sa roditeljima nižih razreda uz čiju, neizostavnu pomoć smo i naše najmlađe uključili u sve aktivnosti.

Naši učenici su  pokazali izuzetnu kreativnost, maštovitost u svakom obliku edukacije. Izuzetno smo ponosni što se možemo pohvaliti kolekcijom učeničkih radova iz različitih nastavnih oblasti.  Na linkovima u okviru menija Nastava-Online nastava možete  pogledati radove naših vrijednih učenika.

U okviru platforme Google for Education svi učenici i nastavnici su dobili školsku e-mail adresu koja je bazirana na istom principu ime.prezime@osmccsa.edu.ba.

U okviru sistema, učenici ce imati pristup slijedecim aplikacijama:
– Virtualna učionica (http://classroom.google.com)
– E-Mail (http://mail.google.com)
– Dokumente, tabele i prezentacije (http://drive.google.com)
– Web stranice (http://sites.google.com)
– Adresar (http://contacts.google.com)
– Kalendar (http://calendar.google.com)
… i još neke o kojim ćemo vas vremenom obavjestiti.

Pored obavezne realizacije online nastave uvođenjem ovog sistema škola istinski želi da omogući našim učenicima da uče, stiču znanja iz novih tehnologija i promovišemo bolju komunikaciju. Molimo sve učenike i roditelje da svojim sugestijama pomognu u korištenju ovog sistema. Jako nam je važno da se pridržavate određenih pravila kako bi naši  računi naših učenika bili sigurni. Školski email sistem se može koristiti za vašu komunikaciju u školi između učenika i nastavnika, istraživačke radove, radove u sekcijama, dogovore oko organizacije izleta, takmičenja, te svaki vid komunikacije koja se odnosi na rad u školi.

Školski email se ne smije koristiti za slanje poruka koje nisu vezani za školski rad.

Važno je da se učenici pridržavaju pravila rada u online okruženju vezanih za našu školu, koja mogu pročitati na sljedećem linku: Etički kodeks u online okruženju

Još jednom da vas podsjetimo da bi ste se prijavili na školski email, otvorite web stranicu mail.google.com i unesite dodijeljeno korisničko ime (ime.prezime@osmccsa.edu.ba)  i lozinku. Prilikom prve prijave sistem će tražiti da se lozinka izmjeni.

Za sva pitanja i nedoumice oko prijave u sistem, te rad u sistemu molim vas da se obratite:

Podijeli ovu objavu:

Oglasna tabla

Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com