JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

STEM vještine

KATALOG DOBRIH STEM PRAKSI – Odabrani primjeri izrade najboljih pripremnih časova za integrirano STEM podučavanje je publikacija koja je  urađena je u okviru projekta „Unapređenje osnovnog učenja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini – ENABLE BiH“, čiju je realizaciju podržala Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). Namijenjen je kako obrazovnim vlastima u BiH, pred kojima je proces poboljšanja nastavnih planova i programa koji se zasnivaju na ishodima učenja, a na osnovu Zajedničke jezgre nastavnih planova i programa definisanih na ishodima učenja, tako i obrazovnim profesionalcima kao inspiracija za primjenu integriranog pristupa planiranju, programiranju i podučavanju. Sadržaj ove publikacije je odgovornost Save the Children-a koji vjeruje da svako dijete zaslužuje budućnost.

Katalog možete preuzeti na sljedećem linku: STEM prakse

Više o STEM projektima, pripremama, ONPP i drugim dokumentima vezanim za ovu oblast možete pronaći na sljedećem linku: ENABLE BIH

Podijeli ovu objavu:

Oglasna tabla

Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com