JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

Rubrika: Projekti u školi

Projekti u školi

Projektne aktivnosti u našoj školi Škola rado podržava projektne aktivnosti koje su u funkciji afirmacije, edukacije, relaksacije i zadovoljenja potreba naših učenika, nastavnika i roditelja: Projektne aktivnosti koje...

Filmske aktivnosti naših učenika

U okviru projektnih aktivnosti, ali i svakodnevnih aktivnosti u našoj školi kreiraju se različiti video materijali i filmovi. Posebno smo ponosni na rad naših učenika pa njihove radove predstavljamo u nastavku posta...

Razmjena učenika

U periodu od 19.09.- 26.09.2023. vrlo uspješno je realizovan projekat “Razmjena učenika”. Nosilac projekta je bila nastavnica njemačkog jezika Belma Smailagić uz podršku pedagogice škole Melihe Baručija. 13...

Reci mi ko si (razredni projekti)

Iako se Dan porodice obilježava 15.5. učenici odjeljenja VI1,VI2, VIII2 i VIII3 su već realizovali neke aktivnosti u susret ovom lijepom i važnom danu. Svi učenici su radili na istraživačkim projektima “Porodično...

„Budi inspiracija“

U decembru mjesecu učenici VIII 1 razreda su realizovali projekat „Budi inspiracija“.  Cilj projekta je bio razvijanje empatije i širenje pozitivnih primjera. U okviru projekta učenici su imali nekoliko aktivnosti na...

Oglasna tabla

Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com