OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

Razmjena učenika

U okviru projekta “Razmjena učenika” danas su u našu školi došli gosti iz Makedonije. Naša škola je sa zadovoljstvom prihvatila ideju o bratimljenju sa školom “Kiril i Metodije” iz Skoplja. U okviru boravka naših gostiju planiran je obilazak kulturno-historijskih znamenitosti grada, boravak na nastavi u našoj školi, zabavne aktivnosti i naravno boravak u porodicama naših učenika. Ovom prilikom će se posebna pažnja posvetiti školskim lektirama i literaturi koju koriste naši učenici i učenici u Makedoniji.

Podijeli ovu objavu:
Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com