JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

Oglas za upis u prvi razred školske 2023/2024. godine

Broj: 03-52/23
Sarajevo, 24.01.2023. godine

Na osnovu člana 57. stav 1. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju KS (Sl. novine KS br: 23/17, 33/17, 30/19, 34/20, 33/21) direktor JU OŠ “Musa Ćazim Ćatić” Sarajevo objavljuje

P O Z I V
ZA UPIS DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2023/2024. GODINU

I – Upis djece u I razred osnovne škole vršit će se u FEBRUARU, u terminu od 01.02. do 28.02.2023. godine.
U izuzetno opravdanim slučajevima upis djece će se obaviti i u august, te se pozivaju roditelji/staratelji da djecu prijave za upis u februarskom roku, a samo izuzetno, uz opravdane razloge, mogu se prijaviti u augustu.

II – U prvi razred školske 2023/24. godine će se upisati djeca koja do 01.03.2023. godine imaju navršenih 5 i po godina života.

Škola može omogućiti upis i djetetu mlađem od utvrđene starosne dobi za početak obaveznog odgoja i obrazovanja, uz pismeni zahtjev roditelja/staratelja djeteta i ako Škola, nakon što razmotri preporuke Komisije za upis učenika u prvi razred, bude sigurna da je to u najboljem interesu djeteta.
Upis djeteta mlađeg od utvrđene starosne dobi može se izvršiti samo ako dijete, do kraja kalendarske godine, puni šest godina života.

III – Školsko područje JU OŠ “Musa Ćazim Ćatić” Sarajevo obuhvata sljedeće ulice: Alipašina /desna strana od M. Tita do Zetre/, Maršala Tita /desna strana od Koševa do Alipašine/, Jezero, Danijela Ozme, Kemal-begova, Sutjeska, Hadži-Idrizova, Hasana Kikića, Koševo, Tina Ujevića /lijeva strana do raskršća Džidžikovac/, Džidžikovac /lijeva strana do raskršća sa Čekalušom/, Mehmed-bega Kapetanovića Ljubušaka, Alekse Šantića, Josipa Vancaša, Rizaha Štetića, Gabelina, Čekaluša, Čekaluša čikma, Hazima Šabanovića, Behaudina Selmanovića, Romana Petrovića, Himzarina, Sumbul Avde, Koševska, Višnjik /lijeva strana od raskršća Himzarine do Bolničke/, Stjepana Tomića /preko objekta Zetra izlazi na Alipašinu i presijeca ulicu Patriotske lige/, Patriotske lige /do raskršća sa ulicom Stjepana Tomića/ i Ciglanska.

U skladu sa članom 54. stav 6. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju KS, a po zahtjevu roditelja, Škola može upisati i djecu koja ne pripadaju navedenom školskom području, u skladu sa raspoloživim prostornim i kadrovskim kapacitetima, uz obavezu poštivanja Pedagoških standarda i normativa za osnovnu školu.

IV – Za upis djece u prvi razred školske 2023/24. godine potrebno je da roditelj/staratelj djeteta u predškolskim ustanovama, uz Uvjerenje o pohađanju predškolske ustanove, preuzme i obrazac “Prijava za upis u osnovne škole”.

Uz prijavu, dokumentacija potrebna za upis djeteta u prvi razred osnovne škole (koju roditelji dostavljaju skeniranu/fotografisanu putem mail-a):

Obavezna dokumentacija za upis djeteta u prvi razred osnovne škole:
* Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena fotokopija),
* Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkom stanju djeteta za upis u školu i zdravstvenom statusu s opisom poteškoća,
*Uvjerenje o pohađanju obaveznog programa za djecu u godini pred polazak u školu,
* CIPS prijava boravka, kao dokaz o pripadnosti školskom području – na uvid.

O terminima testiranja roditelji/staratelji djece će biti blagovremeno obaviješteni putem mail-a ili na neki drugi način koji roditelji/staratelji predlože prilikom dostavljanja obrasca prijave za upisa djeteta. Roditelji/staratelji će, prilikom testiranja djeteta, predati u školu originalnu dokumentaciju potrebnu za upis djeteta.

Sve dodatne informacije možete dobiti na kontakt telefon škole: 033/208-567 ili na e-mail škole: musacazimc@gmail.com

Direktor škole
Fatima Prohić

Napomena roditeljima/starateljima: Obrazac Prijave za upis u osnovnu školu roditelji/staratelji djeteta preuzimaju u predškolskoj ustanovi koju dijete pohađa (djeca u cjelovitom razvojnom programu i djeca u obaveznom programu pred polazak u školu).

  • Informacija MOO KS o pohađanju Obaveznog programa u godini pred polazak u školu: LINK

Podijeli ovu objavu:

Oglasna tabla

Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com