JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

REALIZACIJA RAZREDNOG PROJEKTA “NJIH ĆE BOSNA PAMTITI”

Iako je u toku realizacija online nastave u svim školama, učenici odjeljenja VIII2 i VIII3 ove sedmice su u završnoj fazi realizacije razrednog projekta “Njih će Bosna pamtiti”, a koji su u okviru nastave BJK, HJK, SJK, sa svojom predmetnom nastavnicom Indirom Buljubašić, osmislili i počeli prije skoro dva mjeseca.

Ukupno 51 učenik je istraživao, prikupljao podatke i zanimljivosti o 51 ličnosti koje su kroz historiju dale svoj doprinos Bosni i Hercegovini.

Prezentacije predstavljaju mali doprinos učenika ovih odjeljenja online nastavi, jer vjeruju da će pomoći u savladavanju gradiva iz Historije, Biologije, Likovne i Muzičke kulture ili će, jednostavno, obogatiti opću kulturu. Najzanimljivije prezentacije su izrađene o Evliji Čelebiji, Katarini Kosači i Hatidži Mehmedović.

Podijeli ovu objavu:
Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com