JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

Rubrika: Projekti u školi

Projekti u školi

Projektne aktivnosti u našoj školi Škola rado podržava projektne aktivnosti koje su u funkciji afirmacije, edukacije, relaksacije i zadovoljenja potreba naših učenika, nastavnika i roditelja: Projektne aktivnosti koje...

Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com