JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

Zadovoljenje osnovnih potreba u funkciji očuvanja mentalnog zdravlja djece

Kvalitet života, samopouzdanje, lična sreća i osjećaj zadovoljstva zavisi od stupnja na kojem su zadovoljene  osnovne ljudske potrebe. Osim  elementarnih  fizioloških  potreba ( hrana, piće, zrak, kretanje…) u velikoj mjeri mentalnom zdravlju doprinosi i stupanj na kojem su zadovoljene sljedeće potrebe:

LJUBAV ⇒ Osjećaj bezbrižnosti, sigurnosti, pripadnosti , empatija, nježnost uz popratni razgovor i obraćanje s poštovanjem pomaže da se dijete osjeća „emocionalno sitim“ i rado sarađuje.

MOĆ ⇒ Osjećaj važnosti i vrijednosti, ali  ne u smislu snage, nadmoći i superirornosti u odnosu na druge, nego u odnosu na samog sebe zbog vlastitih sposobnosti i  vještina koje doprinose samopouzdanju, sreći, uspjehu i zadovoljstvu.

SLOBODA ⇒ Osjećaj slobode je bitan jer kada izgubimo slobodu, tada izgubimo jedno od osnovnih ljudskih obilježja, a to je kreativnost. Kreativnost je dostupna svima samo nekima nedostaje način kako je ostvariti. Sloboda se shva ća kao individualizacija potreba, želja, interesa, aktivnosti, kompetencije, relaksacije, radosti i uživanja.

ZABAVA ⇒ Humor i  smijeh mnogo pomažu i povećavaju zadovoljstvo u učenju i komunikaciji. Različite životne situacije popraćene smijehom i zabavom se brže usvajaju, te ostaju duže pohranjene u našem pamćenju, a dotično iskustvo prožeto zabavom i druženjem će učiniti važnim za ukupni socio – emocionalni razvoj.

U uslovima virtuelne komunikacije preko računara  – djeca  su uskraćena da na adekvatan način  razviju osjećaj pripadnosti, bezbrižnosti, ugođaja, prijateljstva, zajedništva, vlastite kompetentnosti, sreće, autonomije  i individualnosti.

Zbog  pojačanog opreza i brige porodice  za očuvanjem fizičkog  zdravlja, prilagodbe djece na online okolnosti za učenje, te želja i / ili  pritisaka  za školska postignuća – dešava se stihijski da ostale potrebe djece budu zanemarene ili potisnute u drugi plan.

U nedostatku emocionalne razmjene sa dragim osobama, nemogućnosti da se ispolje  lijepe emocije, određene sposobnosti, vještine, kvaliteti i vrijednosti,  kada nema  rekreacije, zabave, timskog rada  – aktivnosti u kojima  ispoljavaju i doživljavaju  pozitivne emocije, pripadnost  grupi, poštovanje i divljenje okoline – djeca  se ne osjećaju dobro  i manifestuju  neprihvatljive reakcije – ljutnju, bijes, frustraciju , otpor za saradnju, povlačenje, manjak koncentracije i volje za učenje, izbjegavanje ili odlaganje školskih obaveza, nesigurnost,  ranjivost, poremećaj sna i prehrambenih navika… Sve to narušava blagostanje i ostavlja traga u interpersonalnim kontaktima djeteta sa ukućanima, drugarima, nastavnicima, te šteti ukupnom mentalnom zdravlju.

Nezainteresovanost, nerazumijevanje  ovih potreba djece, kao i nepromišljene i  ishitrene reakcije okoline ( članova porodice, natsvanika, drugara ) samo pojačavaju nezadovoljstvo i tenziju djeteta.

Zadovoljenje potrebe za ljubavlju, moći, slobodom i zabavom pridonijet će tome da se lakše podnese i napor, i  poraz, i doživljenu eventualnu nepravdu.

U svrhu preveniranja nezadovoljstva i u cilju zadovoljenja osnovnih potreba djece koje vode do samoostvarenja, okolina bi trebala biti osjetljiva na ove potrebe, ali i dovoljno spremna i dovitljiva da doprinese njihovom zadovoljenju.

U osnovi  svega je kvalitetno zajedničko i dobro osmišljeno slobodno vrijeme i kvalitetan razgovor koji  treba da sadrže :

  • Verbaliziranje toga KAKO SMO, onoga što osjećamo, o čemu razmišljamo, maštamo, od čega strahujemo, čemu se nadamo, šta nas veseli, opušta…
  • Prepoznati i istaknuti vrijednosti i kvalitete djeteta, ispoljiti povjerenje i poštovanje prema onome što dijete radi i postigne. Upućivati poruke ohrabrenja i poticaja – „Svako je u nečemu uspješan, neko više, neko manje. Uvijek treba nastojati biti uspješniji nego ranije, a treba poštovati one koji su uspješniji, kao i one manje uspješne, ako se i oni trude.”
  • Stvarati prilike da dijete samo pravi plan dnevnih aktivnosti koje osim školskih obaveza uključuju brigu o drugim članovima porodice i pomoć oko kućnih poslova – sadržaji i aktivnosti bez prisile, po vlastitom izboru djeteta, s pozitivnim efektima na zdravlje i raspoloženje
  • Osnaživati dijete za kritički osvrt o onome šta je dobro ili loše uradilo, ostvarilo
  • Pomjerati granice slobode i pri tome balansirati između onoga što dijete samo bira i odlučuje do trenutka/događaja kada treba rastumačiti pravila i uticati na to koliko dijete sebe treba korigovati u odnosu prema sebi ili drugima
  • Inicirati zajedničku aktivnost koja u sebi ima mogućnost opuštanja i / ili obilježja igre, učenja, zabave, rekreacije, humora – identifikacija sa pozitivnim uzorima je odličan alat koji pomaže u procesu socijalizacije, razvija poželjne osobine, stvara korisne navike i nudi pozitivne modele ponašanja.

ZA DOBRO MENTALNO ZDRAVLJE

slušajte, volite, podržavajte, ohrabrujte, vjerujte i prijateljujte s djecom 

Podijeli ovu objavu:

Oglasna tabla

Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com