JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

Gubitak Svjedodžbi i Uvjerenja

Podsjećamo učenike i roditelje da sve vrste svjedodžbi, uvjerenja o ostvarenom uspjehu/završenom razredu osnovne škole, uvjerenja o rezultatima postignutim na eksternoj maturi su TRAJNI DOKUMENTI.

U slučaju gubitka, uništenja ili na drugi način gubitka originala tih dokumenata, duplikat se može dobiti podnošenjem zahtjeva za izdavanje duplikata u školi. Prije toga, potrebno je provesti postupak objavljivanja nevažećim izgubljenog odnosno uništenog originala dokumenta u Službenim novinama FBiH i u proceduri predviđenoj  članom 66. Pravilnika o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u osnovnoj školi (Sl. novine KS br: 46/17 od 08.11.2018. godine).

Više informacija možete dobiti kod sekretara škole na broj telefona: 033/208-567.

Podijeli ovu objavu:

Oglasna tabla

Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com