JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

Raspored zvonjenja u drugoj smjeni od 03.04. do 20.04.2023. godine

Prema Odluci Ministarstva za odgoj i obrzovanje Kantona Sarajevo broj: 11-03/02-34-6680-2/23 od 31.03.2023. godine posljednja tri časa u drugoj smjeni skraćuju se po 10 minuta. Prema tome, od 03.04.2023. godine do 20.04.2023. godine u drugoj smjeni će se raditi prema sljedećem rasporedu zvonjenja:

Redni broj časa Početak časa Kraj časa
1. 14:00 14:45
2. 14:50 15:35
Veliki odmor
3. 15:55 16:40
4. 16:45 17:20
5. 17:25 18:00
6. 18:05 18:40

Podijeli ovu objavu:

Oglasna tabla

Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com