JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

Povratak školskim obavezama

Zbog aktuelne epidemiološke situacije početak školske 2020/21 godine je nažalost u znaku poštivanja svih preventivnih mjera zaštite od infekcije virusom COVID 19 –  i učenika, i radnika škole,  i roditelja , kao  i kompletnih porodica. U vezi sa tim cjelokupan odgojno – obrazovni rad podliježe prilagodbi trenutnoj situaciji i preporukama nadležnih institucija, te će organizacija i realizacija nastave u narednom periodu biti koncipirana kroz kombinovani model u razrednoj nastavi ( pasivni online i boravak u učionici u manjim grupama) i online model u predmetnoj nastavi.

Uobičajene septembarske aktivnosti – pripreme i uzbuđenje zbog nabavke udžbenika, opreme i školskog pribora, susreta sa drugarima, nastavnicima, novim predmetima, dječija graja i radoznalost za nova poznanstva i iskustva, odlazak na izlete, proslava rođendana, redovni trenininzi i vannastavne aktivnosti  su sada u znaku povećanog opreza, čuvanja distance, ograničenog okupljanja i  kontakata, pojačane higijene i poštivanja preporuka i mjera zaštite. U takvim okolnostima nastava, učenje i druženje sa vršnjacima poprima sasvim drugačije obilježje. Rad u manjim grupama u redovnoj nastavi (razredna nastava) , ili online model (predmetna nastava) mnogo  limitira socijalni i emocionalni razvoj djece. Zbog toga su dominantne  društvene mreže i informacijske tehnologije kao sredstvo za komunikaciju i razmjenu ideja, stavova i mišljenja – izvor novih prilika, ali i zloupotreba. I u tom segmentu se ogleda zrelost, prijateljstvo, iskrene i dobre namjere, razumijevanje i poštivanje drugih. Ponekad, zaneseni vlastitim potrebama za dominacijom, dokazivanjem ili zbog ishitrenosti i nepromišljenosti – neka djeca upadaju u zamke pa bivaju uvredljivi u komentarima ili porukama prema pojedinim drugarima iz odjeljenja  ili nastavnicima ne vodeći pri tome računa o emocijama i reakcijama na drugoj strani. Podsjećamo da su takve situacije nepotrebne i da zahtijevaju nadzor odraslih i pravovremenu savjetodavnu intervenciju i kod kuće i u školi. Opet s druge strane, pošto su djeca uglavnom u manjim grupama ili sami tokom nastave, socijalno i emocionalno sazrijevanje trpi jer su uskraćeni da u potpunosti razviju svoje interakcijsko – komunikacijske vještine,  podijele ili usvoje bitne životne vrijednosti koje se upravo kod školaraca njeguju kao što su : prijateljstvo, humanost, razumijevanje, pomaganje, timski rad, tolerancija, fleksibilnost, zajedništvo…

Računar, kao glavni resurs za učenje treba da približi atmosferu klasične učionice, dočara izgled table, upotrebu krede, školsko zvono, timski rad. Dosadašnji model online nastave je bio dosta fleksibilan i mnogo se tolerisalo neredovno javljanje i slanje zadaće. Sada se očekuje redovno prisustvo na nastavi uz poštivanje rasporeda časova i rad u smjenama, kao i pravdanje izostanaka. I pored mnoštva informatičkih mogućnosti i  kreativnosti nastavnika da online nastavu učine zanimljivom i korisnom, te prilagode obim nastavnih sadržaja – učenici ipak bivaju prepušteni vlastitim sposobnostima i vještinama da uspješno odgovore školskim obavezama. To podrazumijeva razvijene dnevne rutine – pravovremeno buđenje, dobru organizaciju učenja, odmora i slobodnog vremena, zrelost, odgovornost i samostalnost u izvršavanju domaćih zadaća. Kako bi prevenirali moguće tehničke teškoće – nepoznavanje IKT-a, problemi s  internet – konekcijom, padanje sistema, problemi s virusima, prebukiranost podacima i neadekvatno arhiviranje sadržaja po predmetima – predlažemo da se organizujete za pravovremeno  pospremanje nastavnih sadržaja po poredmetima, te da u skladu sa mogućnostima opremite dobrom računarskom opremom i internet – paketima koji će podržati redovno izvršavanje školskih obaveza.

Iako prvobitno neće biti ocjenivanja, nastavnici će sistemski pratiti, uočavati i bilježiti zapažanja o angažmanu, saradnji i postignućima učenika, te pravovremeno informisati  razrednike, roditelje / staratelje ili po potrebi intervenisati prema pedagoškoj službi  u svrhu poticanja učenja i motivacije učenika za radne navike.

Smatramo da i u vanrednim okolnostima tokom epidemiološke situacije djeca treba da se raduju novom iskustvu, te da spremno odgovore zahtijevima koji se pred njih stavljaju. Motivaciju  za učenje možete da crpite u vlastitoj potrebi za pozitivnom afirmacijom kroz školske aktivnosti i zadaće ili  borbi protiv dokonosti koju nosi predanost stihiji, lijenčarenje, odlaganje obaveza, pripisivanje propusta nekom drugom i sl.

Prvobitno svako treba imati na umu brigu o svom zdravlju i zdravlju svojih najbližih, što podrazumijeva zdrave prehrambene navike, redovnu tjelovježbu, razvijene higijenske navike. U vezi sa učenjem može se reći da svako dijete ima svoje mogućnosti i limite, svoj ritam i tempo razvoja i napredovanja, svoje polje interesovanja i svoje šanse za uspjeh.

Uz školske obaveze djetinjsto prate i razne uzrasne potrebe, problemi i specifičnosti, pa je sasvim prirodno da se ponekad pojave nesigurnost, strahovi, pasivnost, nedostatak volje i motivacije, kriza identiteta, nespremnost da se nose s konkurencijom ili da podnesu poraz i kritiku, nedostatak samopouzdanja i samopoštovanja, identifikacija sa lošim uzorima… U trenucima eventualnih kriza ili neuspjeha djeca se trebaju slobodno, bez straha i kompleksa obraćati odraslima za razgovor, savjete i pomoć ( roditelji, razrednik, predmetni nastavnik, pedagog ili direktor škole).

U vezi sa pozitivnom afirmacijom i željom za postignućima i usavršavanjem svojih osobina i sposobnosti ili doživljajem uspjeha –  svako sebi može postaviti  ciljeve na temelju sljedećeg koncepta/ algoritma :

Podijeli ovu objavu:
Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com