JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

Šta je micro:bit?

Micro:bit je mali računar dizajniran 2015. godine od strane britanskog BBC-a (British Broadcasting Corporation) s ciljem da podstakne i ohrabri djecu da se aktivno uključe u proces programiranja, te da budu aktivni stvaraoci umjesto pasivnih potrošača tehnologije.

BBC micro:bit je mala pločica s mikrokontrolerom, te mnoštvo senzora koja omogućava interesantan i zabavan rad.  Pločica, dimenzija 43 mm x 52 mm se programira putem USB-a, a ima sljedeće tehničke karakteristike:
* Mikrokontroler 32-bit ARM Cortex M0+
* Senzor: Acelerometar, žiroskop, kompas
* Aktuator: dvije tipke, LED displej 5×5.
Komunikacija se obavlja koristeći  Bluetooth i USB, od konektora se koristi JST za bateriju i tri generalna konektora te napajanje.

Korištenjem micro:bit uređaja, učenici mogu zajedno raditi na rješavanju svakodnevnih problema jer mogućnosti su neograničene. Lako se stiču znanja, vještina i sposobnosti potrebne da iz pasivne uloge korisnika digitalne tehnologije prerastu u aktivne dizajnere i stvaraoce novih alata s kojima će se moći unaprijediti učenje, rješavati probleme ili jednostavno se zabaviti te u potpunosti iskoristiti prednosti života s tehnologijom.

Micro:bit se može programirati u sučelju bilo kojeg web preglednika a jezici koji se najčešće koriste su: Blocks, Python, Javascript i Stratch. Za programiranje se nude razna vizualna sučelja koja početak rada čine uistinu jednostavnim. Microsoft je razvio platformu na kojoj možete raditi sa  micro:bitom, koju možete pronaći na sljedećem linku: https://makecode.microbit.org/

Pokušajte!!

Podijeli ovu objavu:

Oglasna tabla

Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com