JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

Međunarodni dan prava djeteta

U povodu 20.11. – Međunarodnog dana prava djeteta Vijeće učenika  je kroz inspirativne poruke ljubavi, podrške i zaštite djece i aktivnosti po odjeljenjima ukazalo na značaj i ulogu djeteta u zajednici.

Posebno su bili aktivni predstavnici 9.razreda Vijeća učenika.

  • Odjeljenje IX-1  je ovaj datum obilježilo podsjećajući nas da:

„I  NAJVEĆI ČOVJEK UVIJEK OSTAJE DIJETE“

„NEK  ODRASLI U ODNOSIMA SA DJECOM STALNO IMAJU NA UMU DA SU NEKAD BILI DJECA“

„SRETNO DIJETE –SRETNO DRUŠTVO“

  • Odjeljenje IX3 je Međunarodni dan djeteta obilježilo kroz  učešće u humanitarnoj akciji “Telefonski poziv“ – donacija za hranu gladnoj djeci. Ukazali su na dječija prava i kroz promociju zdrave životne sredine i zdravog okoliša, te su recitovali prelijepe stihove  posvećene rijekama Bosne i Hercegovine – u saradnji sa nevladinom organizacijom “AKT“ u projektu “Ja bi da tečem“ – borba protiv hidrocentrala koje se grade na našim prelijepim rijekama.
Podijeli ovu objavu:

Oglasna tabla

Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com