JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

Oglas za upis u prvi razred školske 2021/2022. godine

Dragi roditelji/staratelji budućih prvačića,

S ciljem zaštite vašeg zdravlja i zdravlja vaše djece te kako bi spriječili širenje zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID 19), prijavljivanje djece će se vršiti elektronskim putem, dostavljanjem popunjenog prijavnog obrasca na e-mail škole ili putem pošte na adresu naše škole.

Poziv za upis u prvi razred i prijavni obrazac nalaze se u prilogu.

Broj: 03-188/21
Sarajevo, 12.03.2021. godine

Na osnovu člana 57. stav 1. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju KS (Sl. novine KS br: 23/17, 33/17, 30/19, 9/20, 14/20) direktor JU OŠ “Musa Ćazim Ćatić” Sarajevo objavljuje

P O Z I V

            za upis djece u prvi razred osnovne škole za školsku 2021/2022. godinu

I – Upis djece u I razred osnovne škole vršit će se u APRILU, u terminu od 01.04. do 30.04.2021. godine.
U izuzetno opravdanim slučajevima upis djece će se obaviti i u augustu, te se pozivaju roditelji/staratelji da djecu prijave za upis u aprilskom roku, a samo izuzetno, uz opravdane razloge, mogu se prijaviti u augustu.

II – U prvi razred školske 2021/2022. godine će se upisati djeca koja do 01.03.2021. godine imaju navršenih 5 i po godina života.
Škola može omogućiti upis i djetetu mlađem od utvrđene starosne dobi za početak obaveznog odgoja i obrazovanja, uz pismeni zahtjev roditelja/staratelja djeteta i ako Škola, nakon što razmotri preporuke Komisije za upis učenika u prvi razred, bude sigurna da je to u najboljem interesu djeteta.
Upis djeteta mlađeg od utvrđene starosne dobi može se izvršiti samo ako dijete, do kraja kalendarske godine, puni šest godina života.

III – Školsko područje JU OŠ “Musa Ćazim Ćatić” Sarajevo obuhvata sljedeće ulice: Alipašina /desna strana od M. Tita do Zetre/, Maršala Tita /desna strana od Koševa do Alipašine/, Jezero, Danijela Ozme, Kemal-begova, Sutjeska, Hadži-Idrizova, Hasana Kikića, Koševo, Tina Ujevića /lijeva strana do raskršća Džidžikovac/, Džidžikovac /lijeva strana do raskršća sa Čekalušom/, Mehmed-bega Kapetanovića Ljubušaka, Alekse Šantića, Josipa Vancaša, Rizaha Štetića, Gabelina, Čekaluša, Čekaluša čikma, Hazima Šabanovića, Behaudina Selmanovića, Romana Petrovića, Himzarina, Sumbul Avde, Koševska, Višnjik /lijeva strana od raskršća Himzarine do Bolničke/, Stjepana Tomića /preko objekta Zetra izlazi na Alipašinu i presijeca ulicu Patriotske lige/, Patriotske lige /do raskršća sa ulicom Stjepana Tomića/ i Ciglanska.

U skladu sa članom 54. stav 6. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju KS, po zahtjevu roditelja, Škola može upisati i djecu koja ne pripadaju navedenom školskom području, u skladu sa raspoloživim prostornim i kadrovskim kapacitetima, uz obavezu poštivanja Pedagoških standarda i normativa za osnovnu školu (Sl. novine KS br. 30/18).

IV- Za upis djece u prvi razred školske 2021/2022. godine potrebno je da roditelji djeteta popune obrazac “Prijava za upis djeteta u prvi razred osnovne škole za školsku 2021/2022. godinu” te isti dostave na e-mail adresu škole: musacazimc@gmail.com ili putem pošte na adresu škole: Ul. Čekaluša br. 53, Sarajevo.

V – Dokumentaciju za upis djece u prvi razred osnovne škole roditelji/staratelji dužni su dostaviti po okončanju stanja prirodne i druge nesreće zbog opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID 19) na adresu škole.

Obavezna dokumentacija za upis djece u prvi razred osnovne škole:

  • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena fotokopija),
  • Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkom stanju djeteta za upis u školu i zdravstvenom statusu s opisom poteškoća,
  • Certifikat /uvjerenje da je dijete pohađalo Obavezni predškolski program za djecu u godini pred polazak u školu, koji izdaje predškolska ustanova,
  • CIPS prijava boravka, kao dokaz o pripadnosti školskom području – na uvid.

O terminima dostavljanja navedene dokumentacije i testiranju roditelji/staratelji djece će biti blagovremeno obaviješteni putem internet stranice Škole.

VAŽNO: S obzirom da se bliži vrijeme testiranja, roditelji trebaju pripremiti sva ostala dokumenta potrebna za upis u školu, koja će donijeti prilikom dolaska na testiranje djeteta.

Sve dodatne informacije možete dobiti na kontakt telefon škole: 033/208-567 ili  na e-mail škole: musacazimc@gmail.com

Direktor škole
Fatima Prohić, s.r.

Prijavni obrazac  se nalazi na sljedećem linku:

PREUZMI PRIJAVNI OBRAZAC

Orginalni oglas se nalazi na sljedećem linku:

KONKURS ZA UPIS U PRVI RAZRED
Podijeli ovu objavu:
Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com