JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

Savjet mjeseca oktobra

Dragi učenici koristimo se prilikom da vas podsjetimo na odgojnu funkciju škole.

Da bi dijete odraslo u stabilnu, zrelu,  uspješnu i društveno odgovornu osobu –  potrebno mu je pružiti kontrolu i nadzor nad ponašanjem. Koliko god je važno da dijete osjeti da je voljeno i prihvaćeno, da ima podršku i razumijevanje, isto tako svako dijete mora razumjeti i pravila ponašanja, te vjerovati da će uposlenici škole  zahtijevati da se ona poštuju.

Školska kultura i odgojna komponenta ide u pravcu stvaranja ugodnog ambijenta u kojem se poštuju pravila i njeguju istinske vrijednosti kao što su : kulturno ponašanje, uzajamno poštovanje, pomaganje, međusobno drugarstvo, prijateljstvo i timski rad, nenasilno rješavanje sukoba, pozitivan odnos prema radu, primjereno odijevanje, čuvanje školske imovine, primjerena komunikacija,  poštovanje odraslih i autoriteta nastavnika, te saradnja i prihvatanje savjeta.

Nažalost, evo na početku školske godine, nakon samo mjesec dana evidentirani su slučajevi u kojima se pojedini učenici opiru savjetima i prkose našim nastojanjima da koriguju svoje ponašanje koje nije u skladu sa odgojnom funkcijom škole i gore navedenom. Učestale primjedbe na pojedine učenike koji remete radnu atmosferu na času i odmoru, ignorišu ili odlažu svoje školske obaveze, ometaju ili uznemiravaju drugu djecu, šaraju i oštećuju školski inventar, neprimjereno se odijevaju, nametljivo skreću pažnju na sebe kroz psovke, nasrtanje na drugare, zloupotrebljavaju medijske sadržaje i neprimjerene scene i poruke pokazuju drugoj djeci  – idu u pravcu sankcija i primjene odgojno – disciplinskih mjera. Podsjećamo da određeni propusti u ponašanju i primjenjene sankcije idu na štetu dotičnim učenicima, jer će u budućnosti biti uskraćeni da budu dio određenih projektnih, rekreativnih i  zabavnih aktivnosti koje budemo u mogućnosti  realizovati u saradnji sa raznim fondacijama, udruženjima, te drugim školama i gradovima, isto kao što sankcionisani učenici neće moći konkurisati za određena takmičenja, nagrade,  nastupe, druženja i druge prilike za pozitivnu afirmaciju. Takođe, evidentirani učenici sa propustima u ponašanju remete i odgojna nastojanja svojih roditelja, te svoj temperament i uzrasne specifičnosti ispoljavaju na pogrešan način, čineći prvenstveno sebi štetu, pa onda i drugima.

Osim učenika koji ispoljavaju propuste u odnosu prema vršnjacima i uposlenicima škole, evidentirano je i nekoliko slučajeva povređivanja učenika, te smo morali hitno intervenisati prema zdravstvenim ustanovama. Iako nije bilo u pitanju nasilje među djecom, nekoliko učenika je pri padu zadobilo povrede. Podsjećamo učenike da imaju u vidu činjenicu da svako guranje, trčanje, kačenje po ogradi ili drveću i slični postupci nosi svoje rizike i zato vas molimo da takve stvari ne radite. Želja nam je da vaš boravak u školi prođe bez povreda i posljedica, te da vaše odrastanje i sazrijevanje bude u znaku dobrog zdravlja, sreće, uspjeha i zadovoljstva.

Ovom prilikom pozivamo učenike da još jednom  preispitaju  sebe i svoje postupke i pokušaju se što bolje prilagoditi i korigovati svoje ponašanje u skladu sa zahtjevima uspješne škole. U slučajevima gdje  učenici pokažu spremnost i volju na saradnju neće izostati  podrška i povjerenje odraslih.

U  namjeri da iskoristimo sve raspoložive mogućnosti i prilike za afirmaciju i učenika, i nastavnika, i škole općenito, pozivamo vas na saradnju, uzajamno poštivanje, iskreno drugarstvo  jer svi zajedno imamo obavezu da živimo istinske životne vrijednosti koje nam škola kao institucija povjerava.

Podijeli ovu objavu:

Oglasna tabla

Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com