JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

KONKURS-Razmjena učenika

   KONKURS ZA UČEŠĆE UČENIKA U PROJEKTU RAZMJENE SA ŠKOLOM „KIRIL I METODIJE“, SKOPLJE KOJI ĆE SE REALIZIRATI POČETKOM MAJA 2019. godine

Elementi koji se boduju pri rangiranju kandidata za razmjenu učenika su sljedeći:

 1. Uspjeh u učenju i vladanje učenika
 2. Aktivnosti i doprinos radu školskih sekcija
 3. Učešća i rezultati takmičenja
 4. Rukovođenje odjeljenskom zajednicom i Vijećem učenika
 5. Poseban angažman po ocjeni razrednika
 6. Spremnost učenika i njegovih roditelja da budu domaćini učeniku-gostu i da snose troškove njegovog boravka u porodici
 7. Na konkurs se prijavljuju učenici VIII (osmog) razreda

UČENICI KOJI SE PRIJAVLJUJU NA KONKURS ZA RAZMJENU OBAVEZNI SU:

 1. Dostaviti biografiju sa traženim podacima (pod tačkom 1,2,3,4,5)
 2. Saglasnost roditelja da prihvata ulogu domaćina (pod tačkom 6)
 3. Potpisana izjava roditelja o zdravstvenom stanju učenika

NAČIN BODOVANJA:

 1. Uspjeh u učenju se boduje srednjom vrijednosti uspjeha u V, VI i VII razredu, a primjerno vladanje učenika sa 3 boda
 2. Boduju se najviše dvije sekcije po 2 boda
 3. Rezultati takmičenja: za 1. mjesto 5 bodova, 2. mjesto 3 boda, a 3. mjesto 2 boda
 4. Rukovođenje odjeljenskom zajednicom i Vijećem učenika 2 boda
 5. Ocjena razrednika 3 boda

Konkurs je otvoren do 12.4.2019. godine, a prijave dostaviti  nastavnicama Topuz-Agić Zumri i Numić-Okanović Samiri (za dodatne informacije, također kontaktirati navedene nastavnice).

Podijeli ovu objavu:
Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com