JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

Oglas za upis u prvi razred školske 2022/2023. godine

Dragi roditelji/staratelji budućih prvačića,
S ciljem zaštite vašeg zdravlja i zdravlja vaše djece te kako bi spriječili širenje zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID 19), prijavljivanje djece će se vršiti elektronskim putem, dostavljanjem popunjenog prijavnog obrasca na e-mail škole ili putem pošte na adresu naše škole.
Poziv za upis u prvi razred i prijavni obrazac nalaze se u prilogu.

Broj: 03-51/22
Sarajevo, 19.01.2022. godine

Na osnovu člana 57. stav 1. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju KS (Sl. novine KS br: 23/17, 33/17, 30/19, 34/20, 33/21) direktor JU OŠ “Musa Ćazim Ćatić” Sarajevo objavljuje

P O Z I V

            za upis djece u prvi razred osnovne škole za školsku 2022/2023. godinu

I – Upis djece u I razred osnovne škole vršit će se u FEBRUARU, u terminu od 01.02. do 28.02.2022. godine.
U izuzetno opravdanim slučajevima upis djece će se obaviti i u august, te se pozivaju roditelji/staratelji da djecu prijave za upis u februarskom roku, a samo izuzetno, uz opravdane razloge, mogu se prijaviti u augustu.

II – U prvi razred školske 2022/23. godine će se upisati djeca koja do 01.03.2022. godine imaju navršenih 5 i po godina života.
Škola može omogućiti upis i djetetu mlađem od utvrđene starosne dobi za početak obaveznog odgoja i obrazovanja, uz pismeni zahtjev roditelja/staratelja djeteta i ako Škola, nakon što razmotri preporuke Komisije za upis učenika u prvi razred, bude sigurna da je to u najboljem interesu djeteta.
Upis djeteta mlađeg od utvrđene starosne dobi može se izvršiti samo ako dijete, do kraja kalendarske godine, puni šest godina života.

III – Školsko područje JU OŠ “Musa Ćazim Ćatić” Sarajevo obuhvata sljedeće ulice: Alipašina /desna strana od M. Tita do Zetre/, Maršala Tita /desna strana od Koševa do Alipašine/, Jezero, Danijela Ozme, Kemal-begova, Sutjeska, Hadži-Idrizova, Hasana Kikića, Koševo, Tina Ujevića /lijeva strana do raskršća Džidžikovac/, Džidžikovac /lijeva strana do raskršća sa Čekalušom/, Mehmed-bega Kapetanovića Ljubušaka, Alekse Šantića, Josipa Vancaša, Rizaha Štetića, Gabelina, Čekaluša, Čekaluša čikma, Hazima Šabanovića, Behaudina Selmanovića, Romana Petrovića, Himzarina, Sumbul Avde, Koševska, Višnjik /lijeva strana od raskršća Himzarine do Bolničke/, Stjepana Tomića /preko objekta Zetra izlazi na Alipašinu i presijeca ulicu Patriotske lige/, Patriotske lige /do raskršća sa ulicom Stjepana Tomića/ i Ciglanska.
U skladu sa članom 54. stav 6. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju KS, a po zahtjevu roditelja, Škola može upisati i djecu koja ne pripadaju navedenom školskom području, u skladu sa raspoloživim prostornim i kadrovskim kapacitetima, uz obavezu poštivanja Pedagoških standarda i normativa za osnovnu školu (Sl. novine KS br. 30/18).

IV- Za upis djece u prvi razred školske 2022/23. godine potrebno je da roditelj/staratelj djeteta popuni obrazac “Prijava za upis djeteta u prvi razred osnovne škole za školsku 2022/23. godinu” koji mogu preuzeti na službenoj stranici škole, te isti dostave na e-mail adresu škole: musacazimc@gmail.com ili putem pošte na adresu škole: Ul. Čekaluša br. 53, Sarajevo.

V- Dokumentaciju za upis djece u prvi razred osnovne škole roditelji/staratelji mogu dostaviti odmah ili je dostaviti po okončanju stanja prirodne i druge nasreće zbog opasnosti od širenja zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID 19) na adresu Škole.

Obavezna dokumentacija za upis djeteta u prvi razred osnovne škole:
– Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena fotokopija),
– Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkom stanju djeteta za upis u školu i zdravstvenom statusu s opisom poteškoća,
– Certifikat /uvjerenje da je dijete pohađalo Obavezni predškolski program za djecu u godini pred polazak u školu, koji izdaje predškolska ustanova,
– CIPS prijava boravka, kao dokaz o pripadnosti školskom području – na uvid.

O termimnima dostavljanja navedene dokumentacije i testiranja roditelji/staratelji djece će biti blagovremeno obaviješteni putem internet stranice Škole ili na neki drugi način koji roditelji/staratelji predlože prilikom upisa djeteta.

Sve dodatne informacije možete dobiti na kontakt telefon škole: 033/208-567 ili na e-mail škole: musacazimc@gmail.com

  Fatima Prohić, direktor škole

Obrazac za prijavu možete preuzeti na sljedećem linku: PRIJAVNI OBRAZAC

Orginalni oglas se nalazi na sljedećem linku: KONKURS ZA UPIS U PRVI RAZRED

Podijeli ovu objavu:

Oglasna tabla

Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com