JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

– Pristup eDnevnik-u

Poštovani roditelji, dragi učenici,
u našoj školi već petu godinu za redom imate pristup eDnevniku, gdje može vidjeti ocjene, podatke o izostancima, podatke o vladanju, pohvalama i kaznama. Prvi pristup se ostvaruje pomoću kodova koji su podijeljeni u prethodnom periodu. Izuzetak su učenici prvog razreda koji svoje kodove i kodove za svoje roditelje dobiju na početku školske godine.

Prilikom registracije važno je da pratite upute i da obratite pažnju na sljedeće:
– da bi uspješno izvršili registraciju morate imati aktivan e-mail (koji je ujedno i korisničko ime), te da znate šifru (password) za taj e-mail,
– nakon prijave morate u roku od 20 minuta potvrditi registraciju. Link za registraciju će vam doći na prijavljeni e-mail,
– šifra koju samostalno birate mora biti različita od šifre za e-mail i mora imati najmanje 6 znakova, velika slova i specijalni znak poput ‘,!,*,… Naprimjer: Mojasifra12?

Nakon početne registracije, dobijeni kodovi ne važe, pa se prijava vrši pomoću kreiranog korisničkog imena i izabrane lozinke. Važno je da znate i sljedeće:
– ukoliko promijenite uređaj za pregled eDnevnika (novi, izgubljen ili pokvaren  telefon, tablet, računar,…) ili zaboravite svoju lozinku potrebno je izabrati sebi novu lozinku klikom na opciju „Zaboravili ste lozinku?“ na početnoj strani aplikacije, te pratiti navedene upute.
– trenutno nema mogućnosti da se oba roditelja, sa dva računa registruju za jednog učenika. Ukoliko je to neophodno može se koristiti kod učenika za registraciju drugog roditelja,
–  ukoliko imate više djece u našoj školi možete ih pregledati sa jednom prijavom. U tom slučaju nakon prijave za jednog učenika u lijevom gornjem uglu klikom na 3 horizontalne linije ili sličicu osobe  dobivate opciju za novog učenika. Nakon ukucavanja koda za novog učenika potrebno je još potvrditi aktivnost.
– razrednici nemaju nikakvu mogućnost za mjenjanje kodova, niti dodjelu drugih,
– preporučuje se da se učenici registruju sa školskim email-om,
– ukoliko imate nekih poteškoća prilikom registracije možete se obratiti nastavnici informatike Azri Kreho na email: azra.kreho@osmccsa.edu.ba

Jako je važno da korištenje eDnevnika od strane roditelja i učenika ni u kom slučaju ne smije se zamijeniti komunikacijom sa razrednikom uživo ili koristeći usluge naše platforme.

Detaljnija uputstva o registraciji i pristupu eDnevniku možete pronaći na sljedećem linku: UPUTSTVO 

Pristup i registraciju na eDnevnik možete ostvariti na sljedećem linku:

https://e-dnevnik.edu.ba/ 

Podijeli ovu objavu:

Oglasna tabla

Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com