JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

Projekat TABLA

Izuzetno smo ponosni što je naša škola izabrana da učestvuje u Projektu opšteg obrazovanja – GEA TABLA (General Education Activity), koji je podržan od strane USAID BiH, kojeg sprovodi organizacija Save the Children  za sjeverozapadni Balkan u suradnji sa Mrežom za izgradnju mira.

Projektom su predviđene sljedeće aktivnosti:

 • donacija opreme koja uključuje pametnu tablu, 3D printere, Arduino i Lego setove, te različitu opremu koja će pomoći će u modernizaciji i poboljšanju realizaciji nastave i slobodnih aktivnosti,
 • webinar za nastavnike na teme: Upravljanje stresom i Emocionalna pismenost,
 • online anketa vezana za očuvanje mentalnog zdravlja za učenike, nastavnike i roditelje,
 • pet radionica (za po 10 osoba) za voditelje grupa podrške kolegama (idealno- školski pedagog ili psiholog),
 • online sastanci sa školama i predstavnicima lokalnih zajednica,
 • online obuka za učenike – voditelje lokalnih kampanja vezanih za profesionalnu orijentaciju u lokalnim zajednicama,
 • regionalni sajmovi tržišta rada za učenike završnih razreda osnovih škola i srednjoškolce,
 • online obuka kako od kuće koristiti STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, and Math),
 • online obuka za korištenje online alata u nastavi i svakodnevnom životu,
 • motivacijska online obuka za volonterski rad,
 • online obuka o nutricionizmu i zdravim stilovima života,
 • online obuka o kreativnom pisanju,
 • online obuka o kulturi dijaloga i nenasilnom komuniciranju.

Ovaj projekat koristi inovativan pristup u svrhu povećanja efikasnosti obrazovnih sistema u BiH, a kako bi doveo do unapređenja ishoda učenja kod učenika i nastavnike osnažio u primjeni elemenata „obrazovanja za 21 vijek“ kao što su STEAM (nauka, tehnologija, inženjerstvo, umjetnost i matematika) i 4Cs/4k (Critical Thinking/kritičko razmišljanje, Creativity/kreativnost, Communication/komunikacija i Collaboration/kolaboracija-saradnja) u odgojno-obrazovni proces. Sve ove aktivnosti će se odvijati tokom ove i naredne školske godine.

Podijeli ovu objavu:

Oglasna tabla

Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com