JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

Zadovoljenje osnovnih potreba u funkciji očuvanja mentalnog zdravlja

Kvalitet života, samopouzdanje, lična sreća i osjećaj zadovoljstva zavisi od stupnja na kojem su zadovoljene  osnovne ljudske potrebe. Osim  elementarnih  fizioloških  potreba (hrana, piće, zrak, kretanje…) u velikoj mjeri mentalnom zdravlju doprinosi i stupanj na kojem su zadovoljene sljedeće potrebe … LINK

Podijeli ovu objavu:
Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com