JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

STEM laboratorija

Nakon povratka učenika u školske klupe, započeli smo i sa aktivnostima u našoj STEM laboratoriji. Naime, članovi informatičke sekcije: Sara Omerhodžić, Hana Hadžibegić, Amir Karamović, Alen Avdibegović i Adnan Osmić sa svojom nastavnicom Azrom Kreho istražuju mogućnosti svih tehničkih dostignuća kojim je opremljen STEM kabinet u našoj školi. Pored instalalcije operativnog sistema na laptope, aktiviranja računa na tabletima posebnu pažnju plijeni pametna tabla koja nudi široku lepezu različitih mogućnosti koje tek trebaju da se otkriju. 3D printer, Arduino i Lego setovi posebno inspirišu naše informatičare i doprinose razvoju njihovih brilijantnih umova.

Atmosferu iz STEM laboratorije možete pogledati na sljedećem linku: GALERIJA

Nadamo se da će i drugi učenici sa svojim nastavnicima, što prije započeti sa korištenjem ove laboratorije i da ćemo postići izvanredne rezultate u budućnosti sa našim mladim, odvažnim ljudima koji su spremni mijenjati svijet.

S ponosom želimo podsjetiti da je naša škola izabrana da učestvuje u Projektu opšteg obrazovanja – GEA TABLA (General Education Activity), koji je podržan od strane USAID BiH, kojeg sprovodi organizacija Save the Children  za sjeverozapadni Balkan u suradnji sa Mrežom za izgradnju mira. Ovaj projekat koristi inovativan pristup u svrhu povećanja efikasnosti obrazovnih sistema u BiH, a kako bi doveo do unapređenja ishoda učenja kod učenika i nastavnike osnažio u primjeni elemenata „obrazovanja za 21 vijek“ kao što su STEAM (nauka, tehnologija, inženjerstvo, umjetnost i matematika) i 4Cs/4k (Critical Thinking/kritičko razmišljanje, Creativity/kreativnost, Communication/komunikacija i Collaboration/kolaboracija-saradnja) u odgojno-obrazovni proces.

Podijeli ovu objavu:

Oglasna tabla

Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com