JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

Međuvršnjačko nasilje

NASILJE MOŽE BITI :

 • fizičkonanošenje boli, udaranje, guranje, štipkanje, ujedanje, grebanje, čupanje, povlačenje za uši, pljuvanje, uzimanje i uništavanje osobnih stvari, fizičko sputavanje, izmicanje stolice, vezivanje, nanošenje opekotina, bacanje na pod…
 • psihološko verbalno vrijeđanje, ruganje, ucjenjivanje, zadirkivanje, omalovažavanje, uhođenje, nazivanje nadimcima koji se djetetu ne sviđaju, ismijavanje, prijetnja, psovanje, imitiranje…
 • socijalno/emocionaloizolacija, ignorisanje, ogovaranje, manipuliranje emocijama, zastrašivanje, spletkarenje, iznuđivanje novca ili stvari, ograničavanje kretanja, navođenje na korištenje narkotika i psihoaktivnih supstanci, uključivanje u destruktivne grupe…
 • seksualnoizlaganje djeteta pornografskim sadržajima, neprimjereno dodirivanje djeteta, posmatranje seksualnih aktivnosti, uključivanje djeteta u seksualne aktivnosti, davanje sugestivnih seksualnih komentara…
 • putem  informacijskih tehnologijapostavljanje neprimjerenih fotografija ili snimaka na društvene mreže, prijetnje putem društvenih mreža (direktno ili indirektno), isključivanje iz grupa na društvenim mrežama, korištenje provokativnih fotografija ili snimaka djece za pornografiju , upoznavanje sa „sumnjivim“ osobama koje može imati tragične posljedice …

NORMATIVNI AKTI KOJI SE PRIMJENJUJU U ŠKOLI U SLUČAJEVIMA NASILJA:

 • Smjernice za postupanje u slučaju nasilja nad djecom u Bosni i Hercegovini
 • Protokol o postupanju u situacijama nasilja
 • Pravilnik o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštiti učenika
 • Pravilnik o načinu i obliku provođenja odgojno – obrazovne podrške i stručnog tretmana djece u riziku od neprihvatljivih ponašanja
 • Pravila JU OŠ“ Musa Ćazim Ćatić“
 • Kodeks za učenike

VAŽNI BROJEVI TELEFONA ZA PRIJAVU NASILJA:

POLICIJA 122

HITNA POMOĆ 124

SOS LINIJA (Federacija BiH) 1265            
PORUKE ZA KRAJ
 • Djeca i mladi ne mogu sami rješavati problem nasilja, odgovorni su odrasli!
 • Zaustavljanje nasilništva je odgovornost svih nas!
 • Škola mora biti sigurno mjesto za svako dijete!
 • Porodica mora pružiti djetetu adekvatnu brigu, nadzor i zaštitu!
 • Zajedno do sigurnog i poticajnog okruženja za djecu i mlade!

Pripremila: Meliha Baručija

Podijeli ovu objavu:

Oglasna tabla

Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com