JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

Koncepcija škole

Nastavni plan i program

Nastavni plan i program zasnovan je na temaljnim principima koncepcije, definiranom globalnom cilju i specifičnim ciljevima i posebno na očekivanim rezultatima učenja. Međutim, Koncepcija je nedorečena i veoma često kontradiktorna.

Rezultati učenja u školi treba da budu:

 • učenička pismenost u širem smislu riječi (čitanje i pisanje, numerička i informatička pismenost, kultura komuniciranja, medijska kultura),
 • posjedovanje ličnih vještina (mogućnost donošenja odluka, sposobnost uspješnog nošenja sa teškoćama u životu, briga o vlastitom zdravlju i zdravlju drugih, razvijenost pozitivnih navika, human odnos prema svakom živom biću,…),
 • spremnost učenika za prihvatanje uloge odgovornog građanina (koliko cijeni kulturu i običaje drugih ljudi, koliko zastupa jednakost i pravdu, koliko utiče na atmosferu mira i tolerancije u zajednici),
 • sposobnost kritičkog mišljenja i uspješnog rješavanja problema,
 • razlike na nivou postignuća na početku i na kraju osnovnog odgoja i obrazovanja,
 • sposobnost pozitivne komunikacije,
 • jasna predstava o značaju nauke i tehnike u savremenom životu,
 • izučavanje i korištenje dva strana jezika.

 • Ovom bi trebalo dodati estetsku dimenziju, likovnu i muzičku pismenost i sposobnost pojedinca da zna napraviti izbor u skladu sa kriterijima lijepog u svim sadržajima.

  Najvažnije promjene koje donosi reforma osnovne škole:

  ✪ upis u školu djece mlađe hronološke dobi (sa 5,5 godina), polazak u školu sa 6 godina,

  ✪ osnovna škola traje devet godina,

  ✪ novi Nastavni plan i program za sve razrede od I – IX razreda,

  ✪ temeljna znanja i vještine bit će u funkciji globalnog razvoja i globalnih interesa,

  ✪ naglašenije afirmiranje novih i fleksibilnijih metoda učenja koje mijenjaju poziciju učenika u nastavi,

  ✪ osnovna škola je obavezna i neselektivna za svu djecu bez obzira na razlike u sposobnostima,

  ✪ djeca sa blažim smetnjama u razredu bit će integrirana u redovna odjeljenja,

  ✪ povećana je odgovornost škole, nastavnika i svih zaposlenih, kao i zajednice u kojoj škola djeluje,

  ✪ obaveze su jasno naznačene,

  ✪ u devetogodišnjoj školi ostvarivat će se bolja veza sadržaja koji s predmet izučavanja sa iskustvenim, životnim sadržajima i bit će u funkciji pripremanja za odgovoran i svrsishodan život,

  ✪ devetogodišnja osnovna škola obezbijetit će temeljna znanja i vještine za uspješan nastavak školovanja u srednjoj školi,

  ✪ visokoškolsko obrazovanje za sve profile nastavnika i uspostavljanja balansa u zastupljenosti stručnih, te didaktičko-metodičkih i pedagoško-psiholoških sadržaja u edukaciji nastavnika.

  Nastavni plan i program svakog nastavnog predmeta
  sadrži ove dijelove:

  ✪ uloga i značaj nastavnog predmeta,

  ✪ cilj izučavanja, odgojno-obrazovni ciljevi,

  ✪ sadržaji,

  ✪ očekivani rezultati učenja,

  ✪ indikatori uspješnosti,

  ✪ objašnjena i didaktičko-metodičke napomena,

  ✪ smjernice praćenja napredovanja učenika, procjenjivanje nivoa postignuća.

  Podijeli ovu objavu:

  Oglasna tabla

  Osnovna škola
  “Musa Ćazim Ćatić”

  Čekaluša 53
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  +387 33 208-567
  +387 33 216-567

  musacazimc@gmail.com