JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

Pametna tabla i micro:bit uređaji u našoj školi

Naša škola je od ove školske godine bogatija za micro:bit uređaje i “pametnu tablu” koje je nam je obezbijedila Općina Centar, kao i za svih 11 osnovnih škola sa njenog područja. BBC micro:bit je uzbudljiva nova tehnologija koju su razvili BBC, Microsoft i drugi partneri s ciljem masovnog korištenja u osnovnim školama. Micro:bit je jedinstveno rješenje jer je razvijen upravo za edukaciju. Omogućava vrlo jednostavno programiranje u više programskih okruženja i dopušta korisniku da u vrlo kratkom vremenu usvoji osnove programiranja i programskog razmišljanja kroz jednostavni grafički programski jezik. Korisnik već u prvim minutama korištenja može napraviti vlastiti interaktivni uređaj i vidjeti realne rezultate kako ožive na micro:bitu. Naši učenici zaista uživaju u radu sa ovim uređajima, koje koriste na Informatičkoj sekciji, ali i na redovnoj nastavi, produbljujući svoje znanje iz programiranja.

“Pametna tabla” koja je smještena u naš kabinet informatike je kombinacija interaktivne olovke i površine osjetljive na dodir prsta. Uz DViT (Digital Vision Touch) tehnologiju, omogućava potpunu kolaboraciju na velikoj radnoj površini. Jednostavnim i intuitivnim pokretima ruke i prsta, korisnici mogu rotirati, povećavati, smanjivati i manipulirati objektima. Veliki ekran omogućava optimalnu radnu površinu s preciznim prikazom sadržaja na otpornoj površini. SMART Notebook, vodeći svjetski edukacijski softver uključuje mnoge specifične alate za edukaciju, koji pomažu nastavnicima u brzom i jednostavnom razvijanju edukacijskih sadržaja. U svim ovim blagodetima našeg kabineta informatike učenici zaista uživaju i rado prisustvuju nastavi.

Rad na pametnoj tabli i njena primjena u nastavi, koncipirana je kao nadogradnja formalnog obrazovanja, usavršavanje vještina i sposobnosti, primjenu znanja u praksi. Digitalna tabla se može koristi u svim nastavnim predmetima, za prezentovanje pripremljenih sadržaja, emitovanje muzike, filmova, provjeravanje stečenog znanja. Radom na pametnoj-digitalnoj SMART tabli učenici se osposobljavaju za samostalno korištenje računara, za rad iz matematike, bilo kojeg jezika, prirode, društva, likovne i muzičke kulture,itd. Kod učenika se razvija apstraktno mišljenje i individualno napredovanje u sticanju i proširivanju znanja.

 

Podijeli ovu objavu:
Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com