JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

Eksterna procjena znanja za učenike 3. i 6. razreda

Na osnovu dopisa Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, a u skladu  sa članom 24. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i  ove školske godine će se provesti eksterna procjena znanja učenika 3. i 6. razreda osnovnih škola na području Kantona Sarajevo. Eksterna procjena znanja će se provesti  iz nastavnih predmeta: Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost, Matematike i prvog stranog jezika, a provodi po modelu eksterne mature i  anonimno. Rezultati eksterne procjene znanja se ne ocjenjuju i ne utiču na zaključnu ocjenu.

Termini za realizaciju eksterne procjene znanja su:

3. RAZRED

 • 10.06.2019.godine – ponedjeljak
  2. čas – Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost
 • 12.06.2019.godine – srijeda
  2. čas – Prvi strani jezik
 • 14.06.2019.godine – petak
  2. čas – Matematika

6. RAZRED

 • 10.06.2019.godine – ponedjeljak
  3. čas – Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost
 • 12.06.2019.godine – srijeda
  3. čas – Prvi strani jezik
 • 14.06.2019.godine – petak
  3. čas – Matematika

Na sljedećem linku se nalaze katalozi od prethodne školske godine pomoću kojih se učenici mogu pripremati.

LINK ZA KATALOGE
Podijeli ovu objavu:
Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com