JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

Obavještenje za roditelje budućih prvačića

Poštovani roditelji,

S obzirom da se bliži vrijeme testiranja naših budućih prvačića, potrebno je da se pripreme  sva ostala dokumenta potrebna za upis u školu, koja ćete donijeti prilikom dolaska na testiranje djeteta.

Posebno je važno Ljekarsko uvjerenje jer bez njega dijete neće moći pristupiti testiranju.

Podsjećamo vas da je obavezna dokumentacija za upis djece u prvi razred osnovne škole:

  • Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena fotokopija),
  • Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkom stanju djeteta za upis u školu i zdravstvenom statusu s opisom poteškoća,
  • Certifikat /uvjerenje da je dijete pohađalo Obavezni predškolski program za djecu u godini pred polazak u školu, koji izdaje predškolska ustanova,
  • CIPS prijava boravka, kao dokaz o pripadnosti školskom području – na uvid.

Sve dodatne informacije možete dobiti na kontakt telefon škole: 033/208-567 ili  na e-mail škole: musacazimc@gmail.com

Podijeli ovu objavu:
Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com