JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

Uprava i uposlenici škole

ŠKOLSKA 2021/2022.godina

ADMINISTRATIVNO OSOBLJE

Direktorica: mr.sc. Prohić Fatima
Sekretar: Stergar Edita
Pedagogica: Baručija Meliha
Samostalni referent za plan i analizu: Mulić Emina
Bibliotekarka: Bašić Senada
Asistent u nastavi: Biberović Nejla

TEHNIČKO OSOBLJE

Avdić Kadira, Demirović Senija, Kurtović Zineta,  Burović Mahida, Osmanković Mersiha, Jašarević Indira, Kilić Amela, Hećo Fikret, Hodžić Mujo, Titorić Ramiz

RAZREDNA NASTAVA

Đumišić Gena, Žunić Belma, Ruhotina Amina, Halilović Refija, Zajmović Šeila, Vučić Merima, Pašić Amila, Hadrović Džemila, Nasić Edina, Tabak Armina, Čengić Muamera, Hodžić Selma, Džidić Nerma i Šuvalija Anela

PREDMETNA NASTAVA

Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost i Srpski jezik i književnost:
Sadiković Malbina, Džeko Sabina i Hasibović-Ibišević Amina

Matematika:
Salihbegović Edina i Habul-Nurkić Nermina

Fizika:
Lalatović Lejla i Kupusović Nahida

Njemački jezik:
Smailagić Belma i Hadžić-Hrustanović Asja

Engleski jezik:
Hadžić Lejla, Škiljević Sonja i Mirvić Maida

Muzička kultura:
Katica Zijad

Likovna kultura:
Đulić-Agić Aida i Ivković-Bešić Senka

Tjelesni i zdravstveni odgoj:
Pašić Adi i Kaljanac Sead

Biologija:
Topuz-Agić Zumra

Historija i Geografija:
Numić-Okanović Samira i Kapo Hanifa

Hemija i Kultura življenja:
Terović Lejla

Informatika:
Kreho Azra, Starčević Zlatko i Mustafić Amra

Tehnička kultura:
Ahmetović Nusret, Starčević Zlatko i Handžić Minela

Osnove tehnike:
Handžić Minela

Islamska vjeronauka:
Mehmedović Husein i Memčić-Brajanović Amira

Građansko obrazovanje:
Tiro Amela

Društvo/Kultura/Religija:
sve nastavnice razredne nastave i Tiro Amela

Podijeli ovu objavu:
Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com