JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

Kontakt

JU Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić” Sarajevo

Čekaluša 53, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 208-567
Tel: +387 33 216-567
E-mail: musacazimc@gmail.com

Lokacija

Napomene za roditelje/posjetioce:

Zbog sigurnosti naših učenika, ulaz u objekat škole se zatvara nakon zvona za početak časa. Tokom trajanja nastave nije dozvoljeno kretanje po objektu škole.

Roditelji/staratelji učenika ne mogu ulaziti u učionicu tokom nastave i prekidati čas kako bi donijeli stvari koje je njihovo dijete (učenik škole) zaboravilo ponijeti na nastavu. Sve stvari se predaju dežurnom zaposleniku na školskom ulazu, čija je dužnost predati ih učeniku.

Podijeli ovu objavu:

Oglasna tabla

Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com