JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

Rubrika: Škola

Monografija škole

17. septembra navršava se 92 godine otkako se oglasilo prvo zvono u našoj školi. U te 92 godine smjenjivali su se grbovi i zastave pored njenog naziva, generacije učenika, nastavni planovi i programi, uposlenici. Ipak...

Uprava i uposlenici škole

ŠKOLSKA 2023/2024.godina ADMINISTRATIVNO OSOBLJE Direktorica: mr.sc. Prohić Fatima Pomoćnik direktorice: Mehmedović Husein Sekretar: Stergar Edita Pedagogica: Baručija Meliha Psihologinja: Čakalović Ena Samostalni...

Koncepcija škole

Iskustva evropskih zemalja i postignuća pedagoških nauka, smatraju da koncept osnovne škole treba da bude zasnovan na slijedećem: pravo sve djece na osnovno obrazovanje u skladu sa Konvencijom o dječjim pravima...

Školska biblioteka

U ljetopisu naše škole na četvrtoj strani nalazimo podatak da je 21.10.1931.godine osnovana školska i đačka biblioteka, tako da će naša biblioteka 21.10.2023. godine slaviti svoj 92. rođendan. Godine nam govore o njenom...

Stare i rijetke knjige

FOND STARIH I RIJETKIH KNJIGA Ljetopis škole koji se vodi od 1931. godine Četvrta čitanka za osnovne škole u Bosni i Hercegovini s gramatičkim dodatkom: Sarajevo, 1887. Istočno blago: priče, bajke, pitalice, pojedini...

Musa Ćazim Ćatić

MUSA ĆAZIM ĆATIĆ (1878.-1915.) Ćazim Ćatić, koji je uz svoje ime, još kao dječarac, uvijek dodavao i nadimak Musa, rođen je u Odžaku, u Posavini, 12. marta 1878. godine. Bješe to godina kad je, kako sam kasnije napisa...

Oglasna tabla

Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com