JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

Rubrika: Arhiva 2020/2021.

Nova školska godina

Školska 2020/2021. godina počinje 1. septembra 2020. godine Nastava u prve dvije sedmice školske 2020/2021. godine, prilagođena je trenutnoj epidemiološkoj situaciji u Kantonu Sarajevo i Smjernicama za prevenciju i...

Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com