OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

Javne nabavke

  • Tenderska dokumentacija za dostavu ponuda za izvođenje radova nabavke i postavljanje parketa: LINK
  • Obavještenje o nabavci  za izvođenje radova nabavke i postavljanje parketa: LINK
  • Tenderska dokumentacija za dostavu ponuda za  izvođenje radova sanacije mokrih čvorova u sali: LINK
  • Obrazac za cijenu ponude: LINK
  • Obavještenje o nabavci  za izvođenje  radova sanacije mokrih čvorova u sali: LINK
Odlukom Vlade Kantona Sarajevo o Bazi podataka o javnim nabavkama (Službene novine Kantona Sarajevo broj 49/16) ustanovljena je obaveza vođenja Baze podataka o javnim nabavkama u organima uprave i službama, za javne institucije na nivou Kantona Sarajevo, koje se finansiraju iz Budžeta Kantona Sarajevo, institucije nad čijim radom ministarstva vrše nadzor, javna preduzeća, javne ustanove, fondovi i zavodi čiji je osnivač Kanton Sarajevo, koji su dužni primjenjivati odredbe Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Pretraga:

Osnovni elementi ugovora:

Napomena: Baza podataka koju pretražujete povezana je direktno sa bazom javnih nabavki kantonalnih organizacija.

Podijeli ovu objavu:
Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com