JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

Izmjena Nastavnog kalendara

Odlukom MOO KS, broj 11-05/02-34-208/21 od 06.05.2021. godine utvrđuje se izmjena nastavnog kalendara za školsku 2020/2021. godinu. Tom odlukom, između ostalog određuju se sljedeće aktivnosti u narednom periodu:

  • petak, 14.05.2021. godine je nenastavni i neradni dan,
  • kraj nastavne godine za učenike 1. i 9. razreda je petak, 04.06.2021. godine,
  • za učenike od 2. do 8. razreda kraj nastavne godine je petak, 11.06.2021. godine.
Podijeli ovu objavu:
Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com