JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

KONKURS za upis u prvi razred srednjih škola KS

Dragi učenici,
u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17 i 33/19) upis učenika u prvi razred srednje škole na području Kantona Sarajevo vrši se u skladu sa kriterijima koje na prijedlog Ministarstva utvrđuje Vlada Kantona Sarajevo.
Vlada Kantona Sarajevo donijela je Odluku o kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo broj: 02-04-22595-14/21 od 27.5.2021. godine, a koja je objavljena na web stranici Ministarstva (LINK: https://mo.ks.gov.ba/aktuelno/novosti/odluka-o-kriterijima-za-prijem-ucenika-u-prvi-razred-srednjih-skola-kantona-0 ).U nastavku dostavljamo informacije o upisu učenika u 1. razred srednje škole na području Kantona Sarajevo:

1. Rokovi:
U skladu sa Odlukom kojom se utvrđuje Kalendar aktivnosti u vezi sa upisom učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo broj: 11-04-34-19589/21 od 6.5.2021. godine https://mo.ks.gov.ba/aktuelno/novosti/utvrden-kalendar-aktivnosti-u-vezi-sa-upisom-ucenika-u-prvi-razred-srednjih-skola

Prvi konkursni rok  – od 11. juna do 18. juna;
Drugi konkursni rok –  od 24. juna do 28. juna 2021. godine.

2. Način prijave:
Upis u srednju školu u školskoj 2021/2022. godini vršit će se putem online sistema kojem će kandidati pristupiti preko web stranice https://upis.emis.edu.ba.
Kandidati će se prijavljivati na online sistem putem oID-a koji će biti odštampan na svjedodžbama učenika iz Kantona Sarajevo. Učenici izvan Kantona Sarajevo dobit će oID prilikom prijave u osnovnu školu u skladu sa Informacijom broj 11-05/01-34-22036-1/21 od 25.5.2021. godine.
OID predstavlja šifru učenika/kandidata putem kojeg će učenik kreirati svoj korisnički nalog.
Učenici su dužni blagovremeno izvršiti provjeru podataka u sistemu, a isto je omogućeno od 24.5.2021. godine.
Uputstvo za online upis učenika kao i detaljni video tutorijali se nalaze na web stranici https://upis.emis.edu.ba.

3. Predaja dokumentacije:
Nakon prvog konkursnog roka objavljuju se rang liste primljenih kandidata u školama putem online sistema, na oglasnoj tabli i web stranici srednje škole.
Nakon objave rang lista primljenih kandidata, učenik je dužan da dostavi slijedeću dokumentaciju u srednju školu u koju je primljen najkasnije četiri dana  od dana objavljivanja rezultata on line upisa:

* prijava za upis (prijavu za upis će biti moguće isprintati nakon objave konačnih rang lista iz online sistema – https://upis.emis.edu.ba),
* izvod iz matične knjige rođenih – ovjerena kopija,
* svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi – originalna dokumenta,
* uvjerenje o uspjehu učenika u VI, VII i VIII razredu osnovne škole – originalna dokumenta,
druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima iz čl. 11., 12. i 13. Odluke o kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo broj: 02-04-22595-14/21 od 27.5.2021. godine.

Sve dodatne informacije o online upisu učenika u 1. srednje škole na području Kantona Sarajevo bit će objavljene blagovremeno na web stranici Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo: https://mo.ks.gov.ba/

Podijeli ovu objavu:

Oglasna tabla

Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com