JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

Obezbjeđena finansijska sredstva za nabavku udžbenika od 2. do 4. razreda

U organizaciji Službe za obrazovanje, društvene djelatnosti, kulturu i sport danas je u Općini Centar održan sastanak na kome su prisustvovali načelnik Općine Centar Srđan Mandić, vijećnica Belma Kapo, te direktori 12 osnovnih škola i predstavnici vijeća roditelja škola. Tema je bila rješenje problema nabavke udžbenika za učenike od drugog do četvrtog razreda. Nakon dogovora donešen je zaključak da će besplatne udžbenike će dobiti sva djeca bez obzira sa područja koje općine dolaze u škole na Centru. Zbog komplikovanog sistema javnih nabavki u BiH, Općina Centar se odlučila, kako bi na vrijeme obezbijedili udžbenike, uz priložen račun roditeljima refundira finansijska sredstva nabavke udžbenika za ovaj školski uzrast.

Više informacija možete pročitati na sljedećem linku: OPĆINA CENTAR

Podijeli ovu objavu:

Oglasna tabla

Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com