JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

Kursevi engleskog jezika koji se održavaju u našoj školi

CAMBRIDGE CENTAR FACULTAS je jedinstveni ispitni i pripremni jezički centar u Sarajevu. Jedina je škola jezika u FBiH koja je autorizovani ispitni Cambridge Assessment English Centar za polaganje međunarodno priznatih Cambridge English ispita. Takođe su i pripremni centar za polaganje međunarodnih CambridgeIELTSBEC i TOEFL ispita engleskog jezika kao i Goethe i ÖSD ispita iz njemačkog jezika.
Facultas je specijalizovana škola za učenje engleskog i njemačkog jezika, koja svojim polaznicima nudi: opšte, konverzacione i strukovne kurseve engleskog i njemačkog jezika, kao i pripremu za polaganje međunarodnih ispita.

Njihovi kursevi stranih jezika su u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (Common European Framework of Refererence for Languages). Nastavu izvode diplomirani profesori engleskog i njemačkog jezika sa višegodišnjim iskustvom u radu sa odraslima i djecom, koji svoje znanje usavršavaju u zemlji i inostranstvu.

Profesionalnim pružanjem usluga najvišeg nivoa iz oblasti nastave engleskog i njemačkog jezika, cilj je pomoći da se usavrše sve četiri jezičke vještine – govor, pisanje, slušanje i čitanje i dovesti Vas do svjetski priznate diplome.

Više detalja možete pronaći na sljedećem linku: CAMBRIDGE CENTAR FACULTAS

Podijeli ovu objavu:

Oglasna tabla

Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com