JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

Informacije vezane za upis u srednju školu

DRUGI UPISNI ROK

Drugi konkursni rok za online upis učenika u prvi razred srednjih škola počeo je danas, 29. juna od 10.00h, i trajat će do 4. jula 2023. godine do 16.00h. Upis u drugom konkursnom roku se obavlja isključivo putem online sistema www.upis.emis.edu.ba sa već dodijeljenim šiframa.

Učenici koji su u prvom konkursnom roku za upis učenika u školskoj 2023/2024. godini primljeni u neku od srednjih škola, ne mogu aplicirati u drugom konkursnom roku.

Učenici koji pristupe drugom konkursnom roku imat će pravo da izvrše izbore u sljedećim terminima:

– prvi izbor – 29.6.-1.7.2023.

– prvi reizbor – 2.7.-3.7.2023.

– drugi reizbor i ujedno posljednji – 4.7.2023. godine do 16.00h

Drugi konkursni rok za upis učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo putem online sistema https://upis.emis.edu.ba završava u utorak 4.7.2023. godine u 16.00 sati.

Nakon zatvaranja sistema za online upis bit će generirane i dostupne konačne rang liste drugog upisnog roka.

PRVI UPISNI ROK

Prva prijava učenika na online sistem za upis u srednje škole na području Kantona Sarajevo počinje danas, 20.6.2023. godine, od 9:00 sati putem web stranice http://www.upis.emis.edu.ba/.

Napominjemo da vrijeme prijave na sistem nije kriterij rangiranja učenika u izabrane škole.

Sve detaljne informacije oko prijave na sistem možete naći klikom na linku „Pomoć“ na početnoj stranici web portala www.upis.emis.edu.ba, kao i detaljna video uputstva za prijavu na sistem i upis u srednje škole u 2023/2024. godini.

U skladu sa Odlukom o kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo u školskoj 2023/2024. godini, bit će omogućena dva reizbora škola za učenike koji žele promijeniti izbor škole/smjera za online upis u prvi razred srednjih škola na području Kantona Sarajevo.

– Prvi izbor – 20.6., 21.6. i 22.6.2023.
– Prvi reizbor – 23.6. i 24.6.2023.
– Drugi reizbor (posljednji) – 25.6. i 26.6.2023. godine do 16.00 sati

Sistem se zaključava 26. juna, u 16:00 sati, i time se okončava prvi konkursni rok za upis učenika u 1. razred srednjih škola u školskoj 2023/2024. godini.

Prijave problema možete poslati i na e-mail: mo@mo.ks.gov.ba

TERMINI POLAGANJA EKSTERNE MATURE

SRIJEDA, 14.06.2023. godine

  • Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost od 9:00 do 10:00 sati
  • Engleski jezik od 12:00 do 13:00 sati

ČETVRTAK, 15.06.2023. godine

  • Matematika od 9:00 do 10:00 sati

Detaljno obrazloženje MOO KS možete pročitati nasljedećem linku: LINK

Provjera podataka u sistemu EMIS

Za učenike 9. razreda, u informacionom sistemu EMIS  omogućena je registracija na web sajt za online upis:  https://upis.emis.edu.ba. Nakon registracije učenici trebaju provjeriti svoje podatke. Detaljna uputstva učenici mogu pronaći u učionicama Informatike na platformi Google for Education.

Odluka o kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo

Odluka je objavljena u Službenim novinama Kantona Sarajevo broj 20, od 04.05.2023. godine, a možete je pročitati na sljedećem linku: ODLUKA O UPISU

Detaljne informacije možete pročitati na sljedećem linku: MOO KS

Kalendar aktivnosti

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/05), čl.72. i 73. Zakona o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 23/17, 30/19 i 33/21), čl. 2. i 24. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 23/17, 33/17, 30/19, 34/20 i 33/21) a u vezi sa članom 7. stav (1) Pravilnika o polaganju eksterne mature (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br: 25/18, 17/19 i 24/19), ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo donijela je odluku kojom se utvrđuje Kalendar polaganja eksterne mature i drugih aktivnosti u vezi sa upisom učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo u skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakonom o srednjem obrazovanju.

KALENDAR AKTIVNOSTI

Eksterna matura u školskoj 2022/2023. godini

Informaciju vezanu za provođenje eksterne mature za učenike 9. razreda prenosimo u potpunosti sa web stranice Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS objavljenu 04.01.2023. godine:

Dragi učenici, poštovani roditelji,

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo je, u skladu sa odredbama zakonskih i podzakonskih akata, predvidjelo realizaciju polaganja eksterne mature učenika osnovnih škola čija je svrha provjera i vrednovanje znanja koje su učenici stekli tokom osnovnog obrazovanja iz tri nastavna predmeta: Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost, Matematika, Prvi strani jezik koji je učenik učio u osnovnoj školi.
S tim u vezi, obavještavamo Vas da su u mjesecu augustu 2022. godine, objavljeni ispitni katalozi pitanja za polaganje eksterne mature u školskoj 2022/23. godini na web stranici Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, na kojima su vrijedni timovi nastavnika predano radili protekle školske godine. Ispitni katalozi pitanja sadrže zadatke na osnovu kojih će se po istom principu kao i prethodne školske godine realizirati eksterna matura. Testovi na maturalnom ispitu će biti kreirani isključivo od zadataka iz ispitnih kataloga pitanja. Svi objavljeni ispitni katalozi pitanja su recenzirani, u skladu sa Pravilnikom o polaganju eksterne mature („Službene novine Kantona Sarajevo“, 25/18, 17/19 i 24/19). Vjerujemo da će vam dragi učenici tokom školske godine rješavanje zadataka biti izazov, ali da će vam olakšica i pomoć biti interaktivni katalozi pitanja koje možete pronaći na web stranici Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i to:

• Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost
https://mo.ks.gov.ba/sites/mo.ks.gov.ba/files/Katalog_iz_BJK_HJK_SJK_2022
• Matematika
https://mo.ks.gov.ba/sites/mo.ks.gov.ba/files/Ispitni_katalog_za_polagan…
• Engleski jezik
https://mo.ks.gov.ba/sites/mo.ks.gov.ba/files/Katalog_iz_Engleskog_jezik…

Dragi učenici, ne zaboravite: „Znanje je najvažniji ljudski resurs, najbolji kapital, neotuđiv i nepotrošan. Niko na svijetu nije jači od čovjeka koji ima znanje. Naše škole su prostor gdje mi stičemo to znanje, tu snagu sa kojom dalje hrabro i odvažno koračamo kroz život“ .

Sretno u koračanju novim životnim stazama!

M I N I S T R I C A
Naida Hota-Muminović

Podijeli ovu objavu:

Oglasna tabla

Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com