JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

2. april-Svjetski dan autizma

Poremećaji autističnog spektra predstavljaju zajednički naziv za neurorazvojne poremećaje koji se javljaju udruženi sa oštećenjem socijalne interakcije, komunikacije i ponašanja i obuhvataju tri povezana neurorazvojna stanja:
• Autizam
• Aspergerov sindrom
• Pervazivno razvojni poremećaj ne drugačije specificiran, te se termin „autizam“ često koristi kao sinonim za poremećaje autističnog spektra.
Autizam je kompleksan neurobiološki poremećaj čiji se tačan uzrok još uvijek ne zna. Autizam je razvojni poremećaj koji se javlja u ranom detinjstvu i traje do kraja života. Osobe sa ovim problemom imaju teškoća u učenju, od ranog usvajanja osnovnih navika, pa do sticanja apstraktnih znanja i socijalnih vještina.

Najvažnije za zapamtiti:

  • Nije svaki autizam isti, niti je svaka osoba ili dijete sa autizmom isto.
  • Autizam se ne može uvijek vidjeti.
  • Autizam uzrokuje drugačije procesuiranje mozga. Njihovo ponašanje je često uzrokovano smetnjama iz okoline a ne njima samima.
  • Osobe ili djeca iz autističnog spektra OSJEĆAJU EMOCIJE, samo najčešće nisu u mogućnosti izraziti svoje osjećaje ili su preplavljeni njima.
  • Kao i svaki pojedinac, osobe i djeca iz autističnog spektra žele da ih se uvažava, uključuje i druži s njima, samo ponekad ne znaju pravi pristup ili kako izreći svoje želje.
  • Svako ponašanje je komunikacija sa svijetom. Ako se dijete ponaša neprihvatljivo, znači da ga muče neugodne emocije s kojima se ne zna nositi. Svako dijete želi dati najbolje od sebe. Ako to ne čini, znači da ne zna kako to da učini, a ne da ne želi.
  • Vrijeme je da krenemo komunicirati zajedničkim jezikom. Najljepši jezik autizma jeste LJUBAV.
Podijeli ovu objavu:

Oglasna tabla

Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com