JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

Obavještenje o realizaciji nastave od 23.11.2020. godine

Na osnovu informacije MON KS, od petka, 20.11.2020. godine, Uputstvo o organizaciji i relalizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo u školskoj 2020/2021. godini za period od 23.10. do 6.11.2020. godine, broj  11-34-31987-8/20 od 22.10.2020. godine ostaje na snazi do 04.12.2020. godine.

Podsjećamo vas da se nastava se realizuje na sljedeći način:

– za učenike od 1. do 4. razreda nastava se realizuje prema kombinovanom modelu, prema važećem rasporedu časova i zvonjenja, koji se realizovao u prethodnom periodu.

– za učenike od 5. do 9. razreda nastava se realizuje prema online modelu prema važećem rasporedu časova i ustaljenom rasporedu zvonjenja za online nastavu.

U oba slučaja nastava će se realizovati prema važećem rasporedu smjena – dvosedmično se rotiraju.

To znači da je od ponedjeljaka, 23.11. 2020. godine raspored smjena sljedeći:
– učenci II, IV, VI, I VIII razreda su PRVA smjena,
– učenici I, III, V, VII I IX razreda DRUGA smjena.

Ovakav način rada važi do 04.12.2020. godine.

Podijeli ovu objavu:
Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com