JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

Spisak udžbenika za školsku 2021/2022. godinu

Dragi učenici, poštovani roditelji, 

u nastavku slijedi spisak udžbenika od 1. do 9. razreda koji će se u našoj školi koristiti u školskoj 2021/2022. godini. Preporučujemo da se udžbenici ne kupuju prije početka nove školske godine kada će učenici dobiti detaljna uputstva od nastavnika u vezi udžbenika koji se koriste, ali biće i organizovana razmjena udžbenika u školi o ćemu ćete biti naknadno obaviješteni.

Preuzmi spisak udžbenika

Pregled udžbenika po razredima

1. razred

1. Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost i Srpski jezik i književnost:
Maštalica 1, Maštalica 2, Zehra Hubijar, Bosanska riječ/Dječija knjiga Sarajevo

2. Matematika:
Matematika – radni udžbenik, Boško Jagodić, Sarajevo Publishing

3. Moja okolina:
Moja okolina – radni udžbenik, Vildana Mujakić/Dijana Kovačević/Rusmira Gazdić/Svetlana Duvnjaković, Nam-Tuzla/Vrijeme-Zenica

4. Muzička kultura:
Muzička/Glazbena kultura, Refik Hodžić, Nam-Tuzla/Vrijeme-Zenica

5. Likovna kultura:
Likovna kultura – radni udžbenik, Jasna Mujkić, Sarajevo Publishing

6. Engleski jezik
New English Adventure Starter A+Activity book, Regina Raczynska/Cristiana Bruni, Person

7. Vjeronauka:
Vjeronauka 1, I. Begović, El – Kalem

8. Informatika – nema udžbenika

2. razred

1. Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost i Srpski jezik i književnost:
Čitanka “Leptir i cvijet”, Z. Hubijar, Tugra

2. Matematika:
Matematika – radni udžbenik, E. Dizdar, Bosanska knjiga-Sarajevo

3. Moja okolina:
Moja okolina, Lugavić/Pašić, Bosanska knjiga-Sarajevo

4. Muzička kultura:
Muzička kultura, Selma Ferović i Indira Meškić, Sarajevo Publishing

5. Likovna kultura:
Likovna kultura, Jasna Mujkić, Sarajevo Publishing

6. Engleski jezik:
New English Adventure Starter B+ Activity book, Tessa Lochowski, Cristiana Bruni-Pearson

7. Vjeronauka:
Vjeronauka 2, M. Tinjak, El – Kalem

8. Informatika – nema udžbenika

3. razred

1. Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost i Srpski jezik i književnost:
Čitanka, Ništović H. i Ništović I., Dječija knjiga/Bosanska knjiga-Sarajevo

2. Matematika:
Moja matematika, Mujakić/Hamidović/Kovačević, Nam-Tuzla/Vrijeme-Zenica

3. Moja okolina:
Moja okolina, M. Pašić, Bosanska knjiga-Sarajevo

4. Muzička kultura:
Muzička kultura, Selma Ferović i Indira Meškić, Sarajevo Publishing

5. Likovna kultura:
Likovna kultura, I. Jaranović, Bosanska knjiga-Sarajevo

6. Engleski jezik:
New English Adventure 1(Pupil’s Book)+ Activity book, Viv Lambert, Anne Worral, Pearson

7. Vjeronauka:
Vjeronauka 3, Pleh/Tinjak/Nezirovac, El – Kalem

8. Informatika – nema udžbenika

4. razred

1. Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost i Srpski jezik i književnost:
Čitanka, Hazema Ništović i Ibro Ništović, Bosanska riječ-Tuzla

2. Matematika:
Matematika, Mujakić/Hamidović/Kovačević, Nam-Tuzla/Vrijeme-Zenica

3. Moja okolina:
Moja okolina, S. Lugavić, Bosanska knjiga-Sarajevo

4. Muzička kultura:
Muzička kultura, S. Ferović, Sarajevo Publishing

5. Likovna kultura:
Likovna kultura, Jasna Mujkić, Sarajevo Publishing

6. Engleski jezik:
New English Adventure  2(Pupil’s Book)+ Activity book, Tessa Lochowski , Anne Worral, Pearson

7. Vjeronauka:
Vjeronauka 4, Ništović/Ništović, El – Kalem

8. Informatika – nema udžbenika

5. razred

1. Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost i Srpski jezik i književnost:
Čitanka, Š. Šehabović, Nam-Tuzla/Vrijeme-Zenica
Naš jezik, Š. Šehabović , Nam-Tuzla/Vrijeme-Zenica

2. Matematika:
Matematika, Hamidović/Mujakić/Kovačević, Nam-Tuzla/Vrijeme-Zenica

3. Priroda:
Priroda, Numić/Vidović, Bosanska riječ-Sarajevo

4. Društvo:
Društvo, Enisa Kulašin, Bosanska knjiga-Sarajevo

5. Kultura življenja:
Kultura življenja, Neidhar/Numić, Bosanska riječ-Sarajevo

6. Osnove tehnike:
Osnove tehnike, Cvijetinović/Ljubović, Bosanska riječ-Sarajevo

7. Likovna kultura:
Likovna kultura za 5. razred, Indira Jaranović, Bosanska knjiga-Sarajevo

8. Muzička kultura:
Muzička kultura, Senad Kazić, Bosanska knjiga-Sarajevo

9. Engleski jezik:
English Adventure level 3+ Activity book, Izabella Hearn, Buybook-Sarajevo

10. Njemački jezik:
Njemački jezik 6, Z. Maglajlija, Bosanska riječ/Dječija knjiga-Sarajevo

11. Vjeronauka:
Vjeronauka 5, Prljača/Halilović, El – Kalem

12. Informatika – nema udžbenika

6. razred

1. Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost i Srpski jezik i književnost:
Čitanka, Suzana Timarac/Suada Čamo/Edina Konak, Svjetlost-Sarajevo
Naš jezik, A. Džibirć, Bosanska riječ-Tuzla

2. Engleski jezik:
New Challenges 1 Students Book+ Activity book, Michael Harris/David Mower/Asmir Mešić, Pearson

3. Njemački jezik:
Njemački jezik 6, Z. Maglajlija, Bosanska riječ/Dječija knjiga-Sarajevo

4. Matematika:
Matematika, Arslanagić/Milošević, Bosanska riječ/Dječija knjiga-Sarajevo

5. Geografija:
Geografija, Tumbul/Hadžić, Svjetlost-Sarajevo

6. Historija/Povijest:
Historija/Povijest, M. Forić, Bosanska riječ/Dječija knjiga-Sarajevo

7. Biologija:
Biologija, Numić/Vidović, Bosanska riječ/Dječija knjiga-Sarajevo

8. Informatika:
Informatika, Numić/Vilić, Nam-Tuzla

9. Tehnička kultura:
Tehnička kultura 6, Cvijetinović/Ljubović, Bosanska riječ/Dječija knjiga-Sarajevo

10. Likovna kultura:
Likovna kultura 6, Indira Jaranović, Bosanska knjiga-Sarajevo

11. Muzička kultura:
Muzička kultura 6, Senad Kazić, Bosanska knjiga-Sarajevo

12. Vjeronauka:
Vjeronauka, Grabus, El-Kalem

7. razred

1. Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost i Srpski jezik i književnost:
Čitanka, A. Hadžihrustić, Sarajevo Publishing
Bosanski jezik, A. Hadžihrustić, Sarajevo Publishing

2. Engleski jezik:
New Challenges  2  Students Book + Activity book, Michael Harris/David Mower/Anna Sikorzynska/Asmir Mešić, Pearson

3. Njemački jezik:
Njemački jezik 7, Z. Maglajlija, Bosanska riječ/Dječija knjiga-Sarajevo

4. Matematika:
Matematika, Arslanagić/Milošević, Bosanska riječ/Dječija knjiga-Sarajevo

5. Geografija:
Geografija, Spahić/Jahić, Sarajevo Publishing

6. Historija/Povijest:
Historija/Povijest, Dervišagić, Hadžiabdić, Milić i Mehić, Bosanska knjiga-Sarajevo

7. Biologija:
Biologija, Skenderović/Adrović/Tolić, Nam-Tuzla/Vrijeme-Zenica

8. Fizika:
Fizika, Fahreta Sijerčić, Sarajevo Publishing

9. Informatika:
Informatika, Vilić/Kazazić, Nam-Tuzla/Vrijeme-Zenica

10. Tehnička kultura:
Tehnička kultura, Korjenić/Ahmetović/Brajlović, Svjetlost-Sarajevo

11. Likovna kultura:
Likovna kultura, Indira Jaranović, Bosanska knjiga-Sarajevo

12. Muzička kultura:
Muzička kultura, Senad Kazić, Bosanska knjiga-Sarajevo

13. Vjeronauka:
Vjeronauka, Husić/Sulejmanović, El-Kalem

8. razred

1. Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost i Srpski jezik i književnost:
Čitanka, A. Hadžihrustić, Sarajevo Publishing
Bosanski jezik, A. Hadžihrustić, Sarajevo Publishing

2. Engleski jezik:
New Challenges level 3 Student book + Activity book, Michael Harris/ David Mower/Anna Sikorzynska/Asmir Mešić, Pearson

3. Njemački jezik:
Njemački jezik 8, Z. Maglajlija, Bosanska riječ/Dječija knjiga-Sarajevo

4. Matematika:
Matematika, Arslanagić/Zolić/Milošević, Bosanska riječ/Dječija knjiga-Sarajevo

5. Geografija:
Geografija, Kulenović/Džafić, Nam-Tuzla/Vrijeme-Zenica

6. Historija/Povijest:
Historija/Povijest, Muminović/Muminović, Svjetlost-Sarajevo

7. Biologija:
Biologija, Numić/Vidović, Bosanska riječ/Dječija knjiga-Sarajevo

8. Fizika:
Fizika, Fahreta Sijerčić, Sarajevo Publishing

9. Hemija:
Hemija, N. Miličević/M. Musić, Sarajevo Publishing

10. Informatika:
Nema odobrenog udžbenika

11. Tehnička kultura:
Tehnička kultura, R. Hadžić, Bosanska knjiga-Sarajevo

12. Likovna kultura:
Likovna kultura, I. Jaranović, Bosanska knjiga-Sarajevo

13. Muzička kultura:
Muzička kultura, Senad Kazić, Bosanska knjiga-Sarajevo

14. Vjeronauka:
Vjeronauka, Grabus, N.Z., El-Kalem

9. razred

1. Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost i Srpski jezik i književnost:
Čitanka, Verlašević/Alić, Nam-Tuzla/Vrijeme-Zenica
Naš jezik, A. Džibrić, Dječija knjiga-Sarajevo

2. Engleski jezik:
New Challenges 4 Students Book+ Activity book, Michael Harris/David Mower/Anna Sikorzynska/Asmir Mešić., Pearson

3. Njemački jezik:
Njemački jezik 9, Z. Maglajlija, Dječija knjiga-Sarajevo

4. Matematika:
Matematika, Š. Arslanagić, Dječija knjiga-Sarajevo

5. Geografija:
Geografija, Almira Bećirović, Edis Hadžić, Samira Bajraktarević, Anđelina  Sulejmanović, Nam-Tuzla

6. Historija/Povijest:
Historija, Šabotić/Čehajić, Nam-Tuzla/Vrijeme-Zenica

7. Biologija:
Biologija, Begić/Halilović, Bosanska knjiga-Sarajevo

8. Fizika:
Fizika, Gabela/Muratović, Grafex-Mostar

9. Hemija:
Hemija, Miličević/Musić, Sarajevo Publishing

10. Informatika:
Nema odobrenog udžbenika

11. Tehnička kultura:
Tehnička kultura, Ahmetović/Numić/Kulenović, Nam-Tuzla/Vrijeme-Zenica

12. Likovna kultura:
Likovna kultura, Jasna Mujkić, Sarajevo Publishing

13. Muzička kultura:
Muzička kultura, Refik Hodžić, Nam-Tuzla/Vrijeme-Zenica

14. Vjeronauka:
Vjeronauka, Grabus/Neimarlija/Purković, El-Kalem

Preuzmi spisak udžbenika
Podijeli ovu objavu:

Oglasna tabla

Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com