JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Sarajevo

Školski kalendar za 2020/2021. godinu

U skladu sa članom 22. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 10/04, 21/06, 26/08. 31/11, 15/13 i 1/16), i članom 38. Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 23/10, 1/16), Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, je donijelo školski kalendar za školsku 2020/2021. godinu.

Pregled radnih i neradnih dana:

Napomena: Školski kalendar je zvanični kalendar kojeg objavljuje Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Prilog školskom kalendaru:

01. 09. 2020. Početak školske 2020./2021. godine
01. 09. 2020. Po
četak redovne nastave
01. 09. 2020. Prijem prva
čića
08. 09.2020. Svjetski dan pismenosti

Oktobar / mjesec knjige
01. 10. – 07. 10. 2020. Dječija nedjelja
04. 10. 2020. Me
đunarodni dan zaštite životinja
05. 10. 2020. Svjetski dan u
čitelja
12. 10. 2020. Dan pronalaza
ča
24. 10. 2020. Dan Ujedinjenih nacija
31.10. 2020. Svjetski dan štednje

25. 11. 2020. Dan državnosti BiH
10. 12. 2020. Dan ljudskih prava
11. 12. 2020. Dan UNICEF-a
11. 12. 2020. Hanuka
25. 12. 2020. Katoli
čki Božić
31. 12. 2020. Kraj I polugodišta
31. 12. 2020. Dan dje
čije radosti
01. i 02. 01. 2021. Nova Godina
01. – 31. 01. 2021. Zimski raspust
07. 01. 2021. Pravoslavni Boži
ć
14. 01. 2021. Pravoslavna Nova godina
01. 02. 2021. Po
četak nastave u II polugodištu školske 2020/2021. godine
21. 02. 2021. Me
đunarodni dan maternjeg jezika
01. 03. 2021. Dan nezavisnosti BiH
02. 03. 2021. Svjetski dan knjige
08. 03. 2021. Me
đunarodni dan žena
02. 04. 2021. Me
đunarodni dan dječije književnosti
27. 3. – 4. 4. 2021. Pesah
02.04.2021. Katoli
čki Veliki petak
04. 04. 2021. Uskrs
05. 04. 2021. Katoli
čki Uskrsni ponedjeljak
30. 04. 2021. Pravoslavni Veliki petak

01. i 02. 05. 2021. Međunarodni praznik rada
02. 05. 2021. Vaskrs
03.05. 2021. Pravoslavni Vaskrsni ponedjeljak

05. 05. 2021. Završetak nastave za učenike završnih razreda srednjih škola
07.05. 2021. Me
đunarodni dan zdravlja
08. 05. 2021. Me
đunarodni dan Crvenog križa
09. 05. 2021. Dan pobjede nad fašizmom
/ Dan Evrope
15. 05. 2021. Me
đunarodni dan porodice
13. – 15. 05. 2021. Ramazanski bajram
25. 05. 2021. Me
đunarodni dan sporta
03. 06. 2021. Završetak nastave za u
čenike I i IX razreda osnovnih škola
05. 06. 2021. Svjetski dan zaštite
čovjekove okoline
10. 06. 2021. Završetak redovne nastave
26. 06. 2021. Me
đunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droge i trgovine ljudima
20. 07. 2021. Kurban bajram
09. 08. 2021. Nova hidžretska godina

NAPOMENE
U prvom polugodištu realizovat će se 85, a u drugom polugodištu 90 nastavnih dana
Kako bi se tokom nastavne godine realizovao fond
časova na bazi 35 sedmica x sedmični fond
časova iz određenog predmeta:
– u utorak 06. 10. 2020. radit
će se po rasporedu od ponedjeljka,
– u
četvrtak 24. 12. 2020. radit će se po rasporedu od petka,
– u utorak 02. 03. 2021. g. radit
će se po rasporedu od ponedjeljka i
– u srijedu 07. 04. 2021. godine radit
će se po rasporedu od ponedjeljka.
Dana 25. 12. 2020. godine, 05. 04. 2021. godine, 03. 05. 2021. godine i 13. 05. 2021. godine,
obilježavaju se vjerski praznici kao nenastavni dani.
Dana 25. 11. 2020. godine, 01.,02. 01. 2021. godine, 01. 03. 2021. godine i 01.,02, 03. 05.2021. godine obilježavaju se državni praznici kao neradni dani.
Svaka škola
će prema ovom nastavnom kalendaru i ovom prilogu uraditi svoj kalendar, te posebno ugraditi: dan škole, sjednice odjeljenskih vijeća i nastavničkog vijeća, izlete, posjete, ekskurziju i druge manifestacije i način njihovog obilježavanja, te ostalo što je specifično za pojedinu školu.

Podijeli ovu objavu:
Osnovna škola
“Musa Ćazim Ćatić”

Čekaluša 53
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

+387 33 208-567
+387 33 216-567

musacazimc@gmail.com